Job in Marketing

Showing 12 of 34 results
by GIORDANO MYANMAR on 14 June, 2021
, Myanmar
 Job description • လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အမူအက်င့္မ်ား ရွိရမည္။ Desired Skills and Expertise • Customer Service ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ အေတြ႕အၾကဳံရွိဖူးသူျဖစ္ရမည္။ • Digital ေရာ Non-digital ပါ လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ဦးစားေပးမည္။ • က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေဆးပညာ၊ ေဆးဝါး စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အေတြ႕အၾကဳံရွိမည္။ • Customer Inquiry မ်ားကို စိတ္ရွည္စြာ၊ ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖၾကားေပးနိုင္ရမည္။ • Facebook ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးက႑အတြက္ ကၽြမ္းက်င္စြာ သုံးတတ္သူ ျဖစ္ရမည္။ Page မ်ားႏွင့္ Group မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိန္းေက်ာင္းနိုင္ရမည္။ • အေျခခံ computer literacy, IT literacy, health education ရွိရမည္။ • Typing ျမန္ရမည္။ စာလုံးေပါင္းမွားခဲေသာ၊ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္း ေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ေသာ အဆင့္ျမင့္ျမန္မာစာအဆင့္ႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ English level ရွိရမည္။ • Digital Marketing အေတြ႕အၾကဳံမ်ားသူ၊ ေနာက္ခံ ဗဟုသုတရွိသူ ဦးစားေပးမည္။ • နိုင္ငံသား အသက္ (၃၀) ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူ ျဖစ္ရမည္။ • အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလ်င္ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားေပးမည္။ ... Read full article
by GIORDANO MYANMAR on 14 June, 2021
, Myanmar
 Job description • Lead and manage all day-to-day operations and ecommerce • Maintain expertise of the E-commerce landscape and growth opportunities • Maintain detailed tools, processes and systems • Monitor, analyze and report on performance metrics Desired Skills and Expertise • Preferred 3-5+ years’ management experience in apparel e-commerce. • To build our eCommerce capability to deliver our ambition of growing our ecommerce sales and be a leading driver of growing total company revenue.... Read full article
by SCT COMPANY LIMITED on 09 June, 2021
, Myanmar
 Job Description အ ခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်။ အသက်(၃၀) နှစ်အောက်။ လိုအပ်ပါက နယ်ခရီးထွွက်နိုင်ရမည်။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွွန်ပြီး ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ရမည်။ ----------------------------------------------------------- Open To Male Job Requirements အ ခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်။ အသက်(၃၀) နှစ်အောက်။ လိုအပ်ပါက နယ်ခရီးထွွက်နိုင်ရမည်။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွွန်ပြီး ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ရမည်။... Read full article
by Hafary Myanmar-Leading Tile Supplier from Singapore on 09 June, 2021
, Myanmar
 Job Description Key Responsibilities Develop and implement a marketing strategy Create awareness of and develop the brand you're marketing. Communicate with target audiences and build and develop customer relationships Collect market trend and competitor’s information. Promotional activities. Track marketing performance and return on investment and prepare weekly or monthly reports for management Conduct market research and analysis to evaluate trends, brand awareness and competition ventures Maintaining websites and looking at data analytics Coordinating internal marketing and an organisation’s culture Write copy for diverse marketing distributions (brochures, press releases, website material etc.) Produce creative content, including videos and blog posts Organize, oversee and monitor progress of advertising/communication campaigns (social media, etc.), exhibitions and promotional events Maintain relationships with advertising agent, media vendors and publishers to ensure collaboration in promotional activities Support the marketing manager in delivering agreed activities Open To Male/Female Job Requirements Requirements BSc/BA in marketing, business administration or relevant discipline Minimum three years in marketing fields. Proven experience as Senior Marketing Executive or similar role Good understanding of market research techniques, data analysis and statistics methods Thorough knowledge of strategic planning principles and marketing best practices Proficient in MS Office. Familiarity with social media Excellent communication and people skills Strong organizational and time-management abilities Creativity and commercial awareness Key skills Fluent in both oral and written English Good teamwork skills Communication skills and networking ability Adaptability Strong attention to detail Good organisation and planning skills Creativity and writing skills Commercial awareness Numerical skills IT skills... Read full article
by Dagon Gloary Co., Ltd. on 09 June, 2021
, Myanmar
 Desired Skills and Expertise Requirements - Any degree holder. - At least 2 to 3 years experience in sales field - Strong working sales & marketing experience. - Must have driving license. - Able to travel local. - Good communication skill.... Read full article
by Industry Leading Company on 07 June, 2021
, Myanmar
 Job Description - Present product information and deliver product samples - Keep detailed records of all contacts - Find wholesalers and distributors and maintain relationships with them - Engage in marketing and sales activities like events, email marketing, client meetings, and social media marketing - Collect and analyze information and prepare data and sales reports - Build and maintain relationships with clients and prospects - Meet with potential clients to determine their needs - Maintain and grow relationships with existing customers Job Requirements Experience in Sales Driving (Manual + Auto) Competency in English Knowledge of MS Office software and CRM software Ability to negotiate and understanding of marketing skills Self-motivated and goal-oriented, desire to deliver results Ability to create and deliver presentations Fast learner and quick thinker Passionate about sales Ability to adapt and grow in a competitive environmen... Read full article
by Industry Leading Company on 07 June, 2021
, Myanmar
 Job Description Achieving growth and hitting sales targets by successfully managing the sales team Designing and implementing a strategic sales plan that expands company’s customer base and ensure it’s strong presence Build and promote strong, long-lasting customer, wholesaler, retailer relationships by partnering with them and understanding their needs Present sales, revenue and expenses reports and realistic forecasts to the management team Plan promotional events at high foot traffic areas Expand wholesale and retail network by actively finding and building relationships on ground Provide daily and monthly sales report to customers Job Requirements Successful previous experience as a sales representative or sales manager, consistently meeting or exceeding targets Committed to continuous education through workshops, seminars and conferences Demonstrated ability to communicate, present and influence credibly and effectively at all levels of the organization Proven ability to drive the sales process from plan to close Strong business sense and industry expertise Excellent mentoring, coaching and people management skills Basic English (Reading/Writing/Speaking) Drive Car ... Read full article
by Kaung Swann Htet Trading Co., Ltd on 04 June, 2021
, Myanmar
 Job Description Excellent and Creative Organizational Planning & Organizing,Information, Monitoring, Meeting Participation,Training,Interpersonal,Analytical,Managing Work-Reporting. Develop strategies and tactics to get the word out about our company. Deploy successful marketing campaigns and own their implementation from ideation to execution Promoting the company's existing brands and introducing new products to the market. Excellent interpersonal and communication skills and Leadership skills. Researching and developing marketing opportunities and plans, understanding consumer requirements, identifying market trends, and suggesting system improvements to achieve the company's marketing goals. Gathering, investigating, and summarizing market data and trends. Maintaining relationships with important clients by making regular visits, understanding their needs, and anticipating new marketing opportunities. Collaborate with and lead both internal and external cross-functional resources to successfully deliver marketing programs. Measure and report on the performance of marketing campaigns, gain insight and assess against goals Ability to motivate and lead a team. Team Player with proven ability to work under pressure. Understanding of Company's Product and Market. Customer Relationship Management. Problem Solving Skill. Taking 100% Responsibility and accountability. Well known and practiced in Marketing process and procedure Can be work as a team, can be work under pressure. Can be travel in whole country. Job Requirements Any graduate or bachelor degree. Must have Diploma in Marketing Management. Must be preferable MBA in Marketing Management (or) MBA. Male , Age Between 30 ~ 45. Minimum (7) years experiences in Marketing field (Tyre Distribution is more preferable) Perfect in Computer skill/English Speaking Skill. Driving Skill.... Read full article
by Kaung Swann Htet Trading Co., Ltd on 04 June, 2021
, Myanmar
 ob Description • Team Player With proven ability to work under pressure. • Must be prepare for the yearly Sales Forecasting Plan and Advertising Plan (All Brands) • Must have the good creative idea for Sales Strategies ( Sales Policy & Pricing Policy etc…) • To have Credit Limit setup & Credit Terms Management and Cash Flow Management also. • Can do that Monitoring Sales Volume and Cash Collection • Can be made the Sales Data Formatting for sales admin • Can do PLC Analyze. Job Requirements • Age 30 Above. • Any graduated with Diploma in Sales & Marketing Management,MBA is more prefer. • Minimum (6) years experience in Sales & Marketing field (Tyre Distribution is more preferable). • Excellent and Creative Organizational Planning & Organizing,Information, Monitoring, Meeting Participation ,Training,Interpersonal,Analytical,Managing Work-Reporting. • Can be used effectively the office application such as word, excel, powerpoint, PageMaker,.Etc. • Good interpersonal skill, presentation skill, reporting skill, cooperative, motivated, fast learner. • Ability to motivate and lead a team. • Team Player with proven ability to work under pressure. • Understanding of Company's Product and Market. • Perfect in Computer skill/English Speaking Skill. • Problem Solving Skill, Negotiation skill, Customer relationship Management. • Taking 100% Responsibility and accountability. • Can be work as a team, can be work under pressure • With attractive salary and other benefits.... Read full article
by Myanmar Carlsberg Co., Ltd. on 01 June, 2021
, Myanmar
 Job Description An incumbent will report direct to Marketing Director and will responsible including but not limited as below: · Overseeing the digital strategy for the company and manage the Digital Agency · Co-design with the Brand leads how to grow digital presence across brands · Co-plan and monitor execution all web and mobile marketing communication campaign with Brands leads, constantly liaising with the Agencies · Regularly measure, analyze, and report performance of all digital marketing campaigns, and against goals (ROI and KPIs) · Track and manage related budgets, including opportunities to optimize/maximize LBC investments in paid/owned/earned media given synergies with offline activation and traditional media. · Regularly identify trends and insights through desk research & credible third-party sources, sharing this with key team members to ensure broad competency development. · Optimize campaigns based on the relevant social media analysis and social listening, including cross-functional crisis management in social media · Explore and discuss alternative approaches for campaigns with the agency, with particular focus on influencer marketing/KOLs · Work with the Innovation & Business Development team to understand brand health metrics and ad effectiveness, whilst exploring possibilities for better consumer measurement of digital initiatives within the BHT or related ad-hoc studies. Job Requirements - Bachelor’s degree with Business Administration or relevant field. - Prefer to have 5+ years’ experience in digital and media field. - Fluency in English and Burmese - Innovative and systematic person capable of cooperating across the functions - Ability to communicate clearly - Strong presentations skills - Very strong leadership skills - Solid analytical skills and planning/organizing skills... Read full article
by Design Communications International Co.ltd. on 14 December, 2020
North Dagon, Yangon , Myanmar

Job Description

- Develop and implement growth opportunities in existing and new markets.

-  Develop strategies to meet market business development goals.

-  Arrange business meeting with prospective clients.

-  Research and identify new market opportunities.

-  Ensure good relations are maintained with customers, suppliers and all members of staff at all levels

-  Ensure that the team has daily and weekly plan and follow the plan accordingly

-  Train the team members to develop their selling skills  

 

 

Job Requirements

-  Any graduated with Diploma in Business Management/ Marketing Management

-  At Least 6 Years experience in Construction and Interior Decoration sales field

-  Good English language proficiency and good computer skill

-  Strong Communication skill, Interpersonal skill, Sales Planning, good client relationship with current and potential clients

... Read full article
by Zifam on 19 November, 2020
Mayangone, Yangon , Myanmar

Job Description

 • To support advertising campaign with Adobe Photoshop and Video Editing skills.
 • To assist online marketing activities (Facebook Page and Website)
 • To create and design online posts
 • To deal with customers of Zifam Online Marketing Platform
 • To analyze online marketing activities of Myanmar
 • To conduct weekly and monthly report to Digital Marketing Manager

 

Job Requirements

 • Must be degree holder (Prefer fresh graduate of Nurse, Pharmacist, etc.)
 • Background Health Knowledge
 • Specific skills in Microsoft office
 • Specific skills in Adobe Photoshop and Video Editing are preferable
 • Knowledge in advertising and online marketing Facebook pages
 • Good in typing Myanmar Font
... Read full article
1 2 3