Job Boards

Posted on 21 September, 2021
GIORDANO MYANMAR
Bogyoke Aung San, PazunTaung, Yangon

Job Description

- လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အမူအက်င့္မ်ား ရွိရမည္။

Job Responsibility

- Customer Service ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ အေတြ႕အၾကဳံရွိဖူးသူျဖစ္ရမည္။
-Digital ေရာ Non-digital ပါ လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ဦးစားေပးမည္။
-က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေဆးပညာ၊ ေဆးဝါး စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အေတြ႕အၾကဳံရွိမည္။
-Customer Inquiry မ်ားကို စိတ္ရွည္စြာ၊ ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖၾကားေပးနိုင္ရမည္။
-Facebook ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးက႑အတြက္ ကၽြမ္းက်င္စြာ သုံးတတ္သူ ျဖစ္ရမည္။ Page မ်ားႏွင့္ Group မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိန္းေက်ာင္းနိုင္ရမည္။
-အေျခခံ computer literacy, IT literacy, health education ရွိရမည္။
-Typing ျမန္ရမည္။ စာလုံးေပါင္းမွားခဲေသာ၊ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္း ေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ေသာ အဆင့္ျမင့္ျမန္မာစာအဆင့္ႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ English level ရွိရမည္။
-Digital Marketing အေတြ႕အၾကဳံမ်ားသူ၊ ေနာက္ခံ ဗဟုသုတရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
-နိုင္ငံသား အသက္ (၃၀) ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူ ျဖစ္ရမည္။
-အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလ်င္ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားေပးမည္။

Posted on 21 September, 2021
Myanma Awba Group
95-A, 2nd Floor, 8 Mile Business Center, Kyaik Wine Pagoda Road, 8 Mile, Mayangone Tsp

Job Description

- Prepare IA Charter.
-Develops audit objectives and prepare audit programs.
-Plans, organizes , direct and control the works activities and staff engaged in conducting financial and operational auditing.
-Develops and coordinates audit schedule, budget and manpower requirements for audit assignments.
-Directs and review activities of the auditing sections and assigns audit department resources to ensure that established audit programs achieving their objectives.
-Review adequacy of internal controls and implementation of internal controls.
-Periodically review and recommend updates in corporate accounting policies and procedures frameworks.
-
-Reporting
-Reports to Head of Internal Audit and has unfettered access to the management committee.
-All audit reports circulated to senior management as well as line management
-Significant findings circulated to the boards of management committee.
-Summits periodic internal audit reports and summaries of audits to the management team as well as to Head of Internal Audit.

Job Responsibility

- B.Com, CPA, Licensed auditor.
-5 years excellent experiences of risk-based internal auditing.
-Ability to lead and manage auditing staffs.
-Excellent time management and written and oral communication skills.
-Communication Skill , honest and ethical.
-Commitment to professional and auditing standards.
-Adequate audit training.

Posted on 21 September, 2021
Dagon Glory Co., Ltd.
-

Job Description

- Preparing document (Burmese/Japanese/English)
-Interpretation
-Translation
-Business mail with Japanese customers
-Going outside for public office etc (document application)
-Other tasks

Job Responsibility

- JLPT N2 Passed
-Cooperative, Team Work, Humble.
-Email, Microsoft (Excel/Word/PowerPoint etc)
-Preferable (Japanese company experience/ Japanese business mail experience/ Staying in Japan experience)

Posted on 21 September, 2021
Dagon Glory Co., Ltd.
-

Job Description

- Any degree holder.
-At least 2 to 3 years experience in sales field
-Strong working sales & marketing experience.
-Must have driving license.
-Able to travel local.
-Good communication skill.

Job Responsibility

- -

Posted on 21 September, 2021
Haven Co., Ltd
No.5 Zagawar Street, (4) Quarter, Aye Yeik Mon Housing, Hlaing

Job Description

- Planning and executing civil engineering and building project
-Knowledgeable of drainage construction, foundation, all C&S works and high rise building works
-Planning, design and day-to-day running of construction projects undertaken by the company
-Liaise with sub-contractors and consultants for the execution of works
-Ensure timely delivery of projects according to schedule
-Updating of project records for reporting purposes and submission of reports
-Attend site meetings and resolve technical/ operational issues independently
-Undertake ad-hoc duties to project execution,

Job Responsibility

- AGTI/ B-Tech/ B.E( Civil) or Equivalents
-Minimum 1 over years working experience in relative Field
-Proficiency in AutoCAD 2D, 3D, MS Office
-Highly motivated and independent
-A good team player with ability to meet tight deadlines
-Able to work under stress situation, Can work under pressure.

Posted on 21 September, 2021
Fortune International Limited
Building (12), MICT Park Hlaing Campus, Hlaing Township,,

Job Description

- Oversee and streamline billing and collections processes
-Month-end closing of the billing group information
-Plan and implement quality assurance for all processes
-Special program/billing planning and implementation
-Assist with the implementation of a new billing system
-Leading Billing Department to run billing process smoothly.
-Manage for reducing bad debt (%) and increasing revenue (%).
-Handling Bill complaints solving process to get satisfaction of customers and to build customer trusted about billing issue.
-Co-ordinate with all departments for streamlining effective billing processes across multiple markets.
-Lead billing team as a strong and effective team by helping each other.
-Prepare the monthly summary of Aging report, Collection report, Sales report and Customer report sent to Management in order to decide successful business strategy.
-Do other tasks assign by Management.

Job Responsibility

- Bachelor degree in accounting/finance/business management preferred
-At least 5 years’ experience in Billing Section Management Role
-Proven ability to perform strategic planning and priority setting for a billing department
-Strong leadership skills with an ability to motivate direct reports
-Detail oriented with an Accounting background
-Excellent communication skills both written and verbal, and internal personal skills
-Excellent analytical and problem solving skills
-Ability to manage multiple projects concurrently

Posted on 21 September, 2021
Hafary Myanmar-Leading Tile Supplier from Singapore
No.141, Shwe Gone Daing Road, Bahan Township, Yangon

Job Description

- Develop and implement a marketing strategy
-Create awareness of and develop the brand you're marketing.
-Communicate with target audiences and build and develop customer relationships
-Collect market trend and competitor’s information.
-Promotional activities.
-Track marketing performance and return on investment and prepare weekly or monthly reports for management
-Conduct market research and analysis to evaluate trends, brand awareness and competition ventures
-Maintaining websites and looking at data analytics
-Coordinating internal marketing and an organisation’s culture
-Write copy for diverse marketing distributions (brochures, press releases, website material etc.)
-Produce creative content, including videos and blog posts
-Organize, oversee and monitor progress of advertising/communication campaigns (social media, etc.), exhibitions and promotional events
-Maintain relationships with advertising agent, media vendors and publishers to ensure collaboration in promotional activities
-Support the marketing manager in delivering agreed activities

Job Responsibility

- Requirements
-
-BSc/BA in marketing, business administration or relevant discipline
-Minimum three years in marketing fields. Proven experience as Senior Marketing Executive or similar role
-Good understanding of market research techniques, data analysis and statistics methods
-Thorough knowledge of strategic planning principles and marketing best practices
-Proficient in MS Office.
-Familiarity with social media
-Excellent communication and people skills
-Strong organizational and time-management abilities
-Creativity and commercial awareness
-Key skills
-
-Fluent in both oral and written English
-Good teamwork skills
-Communication skills and networking ability
-Adaptability
-Strong attention to detail
-Good organisation and planning skills
-Creativity and writing skills
-Commercial awareness
-Numerical skills
-IT skills

Posted on 21 September, 2021
SCT COMPANY LIMITED
Unit 306 Myaynu Condo, 99B Myay Nu Street, Sanchaung Township,

Job Description

- အ ခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်။
-အသက်(၃၀) နှစ်အောက်။
-လိုအပ်ပါက နယ်ခရီးထွွက်နိုင်ရမည်။
-အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွွန်ပြီး ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ရမည်။

Job Responsibility

- အ ခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်။
-အသက်(၃၀) နှစ်အောက်။
-လိုအပ်ပါက နယ်ခရီးထွွက်နိုင်ရမည်။
-အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွွန်ပြီး ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ရမည်။

Posted on 21 September, 2021
Delous Company Limited
1,No.1101,1102,1103, ShweTaungGyar Street 63 Quarter, Industrial Zone 2

Job Description

- Customer relationship skill ကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်
-Customerအသစ်များရှာပြီး product knowledgeကောင်းစွာပေးနိုင်ရမည်
-သက်ဆိုင်ရာ weekly report, monthly reportများပေးနိုင်ရမည်
-Sales & Marketing Manager၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်

Job Responsibility

- ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်)ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်
-အသက် 22မှ 30 အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည်
-FMCGပိုင်းတွင် အနည်းဆုံးလုပ်သက် (1)နှစ်ရှိရမည်
-မန္တလေးမြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်
-နယ်ခရီးထွက်နိုင်သူဦးစားပေးပါမည်

Posted on 21 September, 2021
DKSH ( Myanmar ) Ltd.
No. 13, Thitsar Road, Yankin Township

Job Description

- Main mission is to drive and champion our ambition as a credible leader in infant nutrition.
-Need to uncover the healthcare customer’s (HCPs) needs and to provide suitable nutritional solutions.
-Need to gain HCPs recommendation/endorsement for our range of products and to ensure plans and activities are implemented effectively to achieve the function goals and objectives.
-Following up customer queries/complaints (high level consumer complaints).
-To identify business opportunity within assigned area and to develop business potentials to realize the potential of the respective area.
-Record and report back on call visits and progress against set objectives.

Job Responsibility

- Degree in Nutrition / Dietetics Pharmaceutical /equivalent degree.
-Fresh graduate of required field who demonstrate potential on this function can apply. 1 – 2 years of equivalent experience will be an advantage.
-Confident communication skill, People interaction skill, Team player,
-Strong leadership capabilities, decisive with high level of Iintegrity,
-Analytical and with good presentation skills, Proactive, good follow through and results oriented.

1 2 3 4 5 6 7
300 X 300
300 X 300