Syun Nyi Naung - Syun Min - Syun Kabar

advance

Salone/3, Ngu Wah St., Bayint Naung Warehouses, Mayangone, Yangon , Myanmar

Products and Services

  • ဂ်ံဳေခါက္ဆြဲ။
  • ျမဴစြမ္။
  • ဆန္ၾကာဇံ။
  • ဆန္ေခါက္ဆြဲ။
  • မုန္႔ဖတ္ေျခာက္။
  • ဆန္ေခါက္ဆြဲျပား။
  • ၿမီး႐ွည္ေျခာက္လုပ္ငန္း။

Categories

  • Foodstuffs
Last Updated 1 month ago

All Branches

Syun Nyi Naung - Syun Min - Syun Kabar
No. 56, 17th St, Latha Township, Yangon