34, Rm 21, Khaing Shwe Wah St., Khaing Shwe War Baho Housing, Ward (1),, Kamaryut, Yangon , Myanmar