Listings in ႏွလံုးသည္းေျခအားတိုးေဆး, မန္းေဆး, ခ်ည္အဆင္ဆန္း, ကြ်ဲႏြားအားတိုးေဆး, ကၽြဲႏြားလွ်ာပြတ္ေဆး, ထိခိုက္ရွနာေပ်ာက္ေဆး, ဝက္ကုသေဆး, ဝက္မႀကီးႏို႔ထြက္အားတိုးေဆး, ဝက္သံခ်အားတိုးေဆး, ဝက္အသားတိုးေဆး, ေဆးႏို႔မႈန္႕, ဇာအမ်ိဳးမ်ိဳး, ၾကက္သြန္ျဖဴပ်ားရည္ေဆး, ဧကမ႓ာေဆးလံုး, တကဲ့ေလေဆး, နႏြင္းလံုး, ပန္းခါးေဆးလံုး, ျမင္းခြါရြက္ေဆးလံုး, ရဲယိုေဆးလံုး, သဘာဝပ်ားရည္, အားေဆး, ေဆးမန္က်ည္းယို, ေသြးေဆးအဆီ, ပလေကပ္လံုခ်ည္, ကပ္ေဆးဖေယာင္းခ်က္, ေသြးအားတိုးေဆး, အေၾကာအားတိုးေဆး, ဆီးခ်ိဳေရာဂါေပ်ာက္ေဆး, အစာေၾကလေဆေးရည္, အစာေၾကေလႏိုင္ေဆး, ေဆးနီမႈန္႔, ေဆးနီလံုး, အုန္းႏို႔သာကူျပင္, ၾကက္ဂဏန္းသားတုေခ်ာင္း, ၾကက္သစ္ရြက္, ၾကက္သြန္ျဖဴအစာေၾကအားတိုးေဆး, ကခ်င္ပိုးက်ဲ, ကခ်င္လရိပ္, ကင္းတပ္ရာဇာပုဆိုး, က်စ္ပိုး, က်စ္ပိုးေရလိွဳင္းခ်ိတ္, ခါက်က္ဥဆႏြင္းမကင္း, ခ်ည္ေပါင္းသား, ခ်ဥ္ေစာ္ခါးသီးဟင္းရည္, ခ်ြန္းခ်ိတ္, ဂန့္ေဂါ, ဂန့္ေဂါ့ၿမိတ္, ငါးတို႔ဖူး, ငါးသားေရညွိလိပ္, စိန္စည္ေတာ္(ပြဲထိုင္), စပါယ္႐ွယ္ေထာပတ္သီးစုံမလုိင္ပဲဝါလမုန္႔, ႏွစ္တရာခ်ိတ္, ဆိတ္ေထာင္းခ်ဥ္စပ္လက္ဖက္ႏွပ္, ဇီးနံ႔, ထက္မိတ္ေဆြ, ထက္မွဳိ႐ွင္း, ထက္ဟက္ဇာ, ထက္ေပါင္း႐ွင္း, ထက္ေပါင္းႏိုင္, နန္းထက္ယဥ္ခ်ိတ္, ပဲတီစိမ္းအထူး, ပီနံအိတ္ပိတ္ခ်ဳပ္ခ်ည္, ပီနံအိတ္အတြင္းခံအိတ္ပါး, ပန္းနာရင္ၾကပ္ေဆး, ပန္းေပါင္းစုံ႐ွဴေဆး, ပဲ႐ွယ္စုံႏွစ္ျပန္ေပါင္းေၾကာ္, ပုဇြန္ပဲျပား, ပုဇြန္ေရညိွလိပ္, ပိုလီခ်ည္ခင္, ပိုးကခ်င္, ပိုးကြက္တူ, ပိုးကြက္တူ ေရစုိ, ပိုးခ်ည္, ပိုးစိန္နပန္, ပိုးတိမ္လႈိင္းကြက္, ပိုးဒူးဝါး, ပိုးပုလဲ, ပိုးမိတ္, ပိုးအဓိပတိ, ပ်ားနႏြင္းေဆးပ်ား, ပြဲထိုင္ဂ်င္းႏုႏွပ္, ဗမာေ႐ႊၾကည္ဆႏြင္းမကင္း, မဂၤလာခ်ိတ္, မဂ်မ္းစပါးမ်ိဳးသန္႔, ျမန္မာဟန္ ႏွမ္းမ်ိဳးေစ႔, ျမန္မာဟန္ ေနၾကာမ်ိဳးေစ႔, မီသုိေမာ့, မဟာေျဖေဆး, မာစရိုက္ ပြင့္စံု, မာစရိုက္ကြက္စံု, မိုးကုန္မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းရည္, မေနာသုခစပါးမ်ိဳးသန္႔, မီးခ်ဳပ္ပီနံမိုးကာ, ႏွမ္းအထူး, မြန္ေနဆန္း, ရက္ ၁၀၀ စပါးမ်ိဳးသန္႔, ရင္လူးေဆး, ရသာယနေဆး, ႏွလုံးအားတိုးေဆး, လွ်ာေပၚစိမ့္, ဝက္ဖတ္ထုပ္ေၾကာ္ေပါင္း, ဝက္သားၾကက္ဥလိပ္တို, ဝက္သားငုံးဥဖတ္ထုပ္, ဝါးဆစ္ေခါင္အုပ္လုံး, သံပုရာအနာလိမ္းေဆး, ၾသရသ, သီးစုံမလုိင္ေထာပတ္ထိုးမုန္႔, သီးစုံေခ်ာကလက္ထိုးမုန္႔, သြားကိုက္ေပ်ာက္ေဆးရည္, သြားေရာဂါေပ်ာက္ေဆး, ဟာဝိုင္ရီအုန္းေပါင္မုန္႔, ဟိုက္ဂါ-ေက, အစာအိမ္ေဆး, အစာအိမ္ေလႏိုင္ေဆး, အပူဝမ္းပုပ္ခ်ေဆး, အိႏၵိယဆႏြင္းမကင္း, အလူမီနီယံလိုက္ကာတန္း, အသင့္စားအသုပ္ဗူး, အာမိုဆိုက္ကလိုေဖာ့စ္, အာမိုဇက္မိွဳသတ္ေဆး, အာမိုတင္း႐ွန္႔, အာမိုပဲမ်ဳိးစုံအထူး, အာမိုဗီးနပ္စ္, အာမိုဘက္ဆိုဒ္, အာမိုမက္တယ္ပင္လုံးပ်ံ႕မွဳိသတ္ေဆး, အာမိုလပ္ကီး, အာမိုအဇုိဘင္, အာမိုေျမပဲအထူး, အိုက္ခရင္နံ႔, အုန္းန႔ံ႔, အေၾကာေျပလိမ္းေဆး, အေၾကာေျပဝမ္းေပ်ာ့ေဆး, ႏို႔စိမ္း႐ွယ္, ႏုိ႔မလုိင္ေပါင္မုန္႔, ေက်ာင္းစိမ္း ဂ်ဳနီယာ, ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး, ေ႐ႊပုဇြန္ခ်ဥ္စပ္ႏွပ္, ေ႐ႊပုဇြန္ဒညွင္းခ်ဥ္စပ္, ေ႐ႊပုဇြန္အညြန္႔ခ်ဥ္စပ္, ေ႐ႊဖ႐ုံဆႏြင္းမကင္း, ေျမပဲအထူး, ေရႊပုဇြန္ေျခာက္ငပိေၾကာ္, ေရလိွဳင္းခ်ိတ္, ေလေဆး, ေ႐ႊသံပုရာခ်ဥ္, ေ႐ႊသြယ္ရင္စပါးမ်ိဳးသန္႔, ေသြးညွိေဆး, ေသြးေဆး, ႐ွဴလိမ္းေဆး, ႏွစ္ထပ္အုန္းႏို႔သာကူျပင္, အေၾကာေျပလိမ္ေဆးဆီ and သေြးတိုးက်ေဆး

We recommend following 27 businesses for Listings in ႏွလံုးသည္းေျခအားတိုးေဆး, မန္းေဆး, ခ်ည္အဆင္ဆန္း, ကြ်ဲႏြားအားတိုးေဆး, ကၽြဲႏြားလွ်ာပြတ္ေဆး, ထိခိုက္ရွနာေပ်ာက္ေဆး, ဝက္ကုသေဆး, ဝက္မႀကီးႏို႔ထြက္အားတိုးေဆး, ဝက္သံခ်အားတိုးေဆး, ဝက္အသားတိုးေဆး, ေဆးႏို႔မႈန္႕, ဇာအမ်ိဳးမ်ိဳး, ၾကက္သြန္ျဖဴပ်ားရည္ေဆး, ဧကမ႓ာေဆးလံုး, တကဲ့ေလေဆး, နႏြင္းလံုး, ပန္းခါးေဆးလံုး, ျမင္းခြါရြက္ေဆးလံုး, ရဲယိုေဆးလံုး, သဘာဝပ်ားရည္, အားေဆး, ေဆးမန္က်ည္းယို, ေသြးေဆးအဆီ, ပလေကပ္လံုခ်ည္, ကပ္ေဆးဖေယာင္းခ်က္, ေသြးအားတိုးေဆး, အေၾကာအားတိုးေဆး, ဆီးခ်ိဳေရာဂါေပ်ာက္ေဆး, အစာေၾကလေဆေးရည္, အစာေၾကေလႏိုင္ေဆး, ေဆးနီမႈန္႔, ေဆးနီလံုး, အုန္းႏို႔သာကူျပင္, ၾကက္ဂဏန္းသားတုေခ်ာင္း, ၾကက္သစ္ရြက္, ၾကက္သြန္ျဖဴအစာေၾကအားတိုးေဆး, ကခ်င္ပိုးက်ဲ, ကခ်င္လရိပ္, ကင္းတပ္ရာဇာပုဆိုး, က်စ္ပိုး, က်စ္ပိုးေရလိွဳင္းခ်ိတ္, ခါက်က္ဥဆႏြင္းမကင္း, ခ်ည္ေပါင္းသား, ခ်ဥ္ေစာ္ခါးသီးဟင္းရည္, ခ်ြန္းခ်ိတ္, ဂန့္ေဂါ, ဂန့္ေဂါ့ၿမိတ္, ငါးတို႔ဖူး, ငါးသားေရညွိလိပ္, စိန္စည္ေတာ္(ပြဲထိုင္), စပါယ္႐ွယ္ေထာပတ္သီးစုံမလုိင္ပဲဝါလမုန္႔, ႏွစ္တရာခ်ိတ္, ဆိတ္ေထာင္းခ်ဥ္စပ္လက္ဖက္ႏွပ္, ဇီးနံ႔, ထက္မိတ္ေဆြ, ထက္မွဳိ႐ွင္း, ထက္ဟက္ဇာ, ထက္ေပါင္း႐ွင္း, ထက္ေပါင္းႏိုင္, နန္းထက္ယဥ္ခ်ိတ္, ပဲတီစိမ္းအထူး, ပီနံအိတ္ပိတ္ခ်ဳပ္ခ်ည္, ပီနံအိတ္အတြင္းခံအိတ္ပါး, ပန္းနာရင္ၾကပ္ေဆး, ပန္းေပါင္းစုံ႐ွဴေဆး, ပဲ႐ွယ္စုံႏွစ္ျပန္ေပါင္းေၾကာ္, ပုဇြန္ပဲျပား, ပုဇြန္ေရညိွလိပ္, ပိုလီခ်ည္ခင္, ပိုးကခ်င္, ပိုးကြက္တူ, ပိုးကြက္တူ ေရစုိ, ပိုးခ်ည္, ပိုးစိန္နပန္, ပိုးတိမ္လႈိင္းကြက္, ပိုးဒူးဝါး, ပိုးပုလဲ, ပိုးမိတ္, ပိုးအဓိပတိ, ပ်ားနႏြင္းေဆးပ်ား, ပြဲထိုင္ဂ်င္းႏုႏွပ္, ဗမာေ႐ႊၾကည္ဆႏြင္းမကင္း, မဂၤလာခ်ိတ္, မဂ်မ္းစပါးမ်ိဳးသန္႔, ျမန္မာဟန္ ႏွမ္းမ်ိဳးေစ႔, ျမန္မာဟန္ ေနၾကာမ်ိဳးေစ႔, မီသုိေမာ့, မဟာေျဖေဆး, မာစရိုက္ ပြင့္စံု, မာစရိုက္ကြက္စံု, မိုးကုန္မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းရည္, မေနာသုခစပါးမ်ိဳးသန္႔, မီးခ်ဳပ္ပီနံမိုးကာ, ႏွမ္းအထူး, မြန္ေနဆန္း, ရက္ ၁၀၀ စပါးမ်ိဳးသန္႔, ရင္လူးေဆး, ရသာယနေဆး, ႏွလုံးအားတိုးေဆး, လွ်ာေပၚစိမ့္, ဝက္ဖတ္ထုပ္ေၾကာ္ေပါင္း, ဝက္သားၾကက္ဥလိပ္တို, ဝက္သားငုံးဥဖတ္ထုပ္, ဝါးဆစ္ေခါင္အုပ္လုံး, သံပုရာအနာလိမ္းေဆး, ၾသရသ, သီးစုံမလုိင္ေထာပတ္ထိုးမုန္႔, သီးစုံေခ်ာကလက္ထိုးမုန္႔, သြားကိုက္ေပ်ာက္ေဆးရည္, သြားေရာဂါေပ်ာက္ေဆး, ဟာဝိုင္ရီအုန္းေပါင္မုန္႔, ဟိုက္ဂါ-ေက, အစာအိမ္ေဆး, အစာအိမ္ေလႏိုင္ေဆး, အပူဝမ္းပုပ္ခ်ေဆး, အိႏၵိယဆႏြင္းမကင္း, အလူမီနီယံလိုက္ကာတန္း, အသင့္စားအသုပ္ဗူး, အာမိုဆိုက္ကလိုေဖာ့စ္, အာမိုဇက္မိွဳသတ္ေဆး, အာမိုတင္း႐ွန္႔, အာမိုပဲမ်ဳိးစုံအထူး, အာမိုဗီးနပ္စ္, အာမိုဘက္ဆိုဒ္, အာမိုမက္တယ္ပင္လုံးပ်ံ႕မွဳိသတ္ေဆး, အာမိုလပ္ကီး, အာမိုအဇုိဘင္, အာမိုေျမပဲအထူး, အိုက္ခရင္နံ႔, အုန္းန႔ံ႔, အေၾကာေျပလိမ္းေဆး, အေၾကာေျပဝမ္းေပ်ာ့ေဆး, ႏို႔စိမ္း႐ွယ္, ႏုိ႔မလုိင္ေပါင္မုန္႔, ေက်ာင္းစိမ္း ဂ်ဳနီယာ, ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး, ေ႐ႊပုဇြန္ခ်ဥ္စပ္ႏွပ္, ေ႐ႊပုဇြန္ဒညွင္းခ်ဥ္စပ္, ေ႐ႊပုဇြန္အညြန္႔ခ်ဥ္စပ္, ေ႐ႊဖ႐ုံဆႏြင္းမကင္း, ေျမပဲအထူး, ေရႊပုဇြန္ေျခာက္ငပိေၾကာ္, ေရလိွဳင္းခ်ိတ္, ေလေဆး, ေ႐ႊသံပုရာခ်ဥ္, ေ႐ႊသြယ္ရင္စပါးမ်ိဳးသန္႔, ေသြးညွိေဆး, ေသြးေဆး, ႐ွဴလိမ္းေဆး, ႏွစ္ထပ္အုန္းႏို႔သာကူျပင္, အေၾကာေျပလိမ္ေဆးဆီ and သေြးတိုးက်ေဆး .

Showing 27 of 27 recommended businesses.
21+ Years with YD
 • နှလုံးသည်းခြေဆေး
59 / 60, Than Lwin St., Kamaryut Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 7 months ago
09-5123938, 09-5113864, 09-965123938
6+ Years with YD
 • Medicine
 • Medical Equipments
 • Medical Devices
32, Latha St., Lower Block, Latha Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 1 year ago
01-8370530, 01-8377914, 09-785577913, 09-785577914
6+ Years with YD
 • Shwe War Phoo Thway...
 • Shwe War Phoo Aloe ...
 • Shwe War Phoo A Kya...
32, Latha St., Lower Block, Latha Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 6 months ago
09-5104551, 01-8370530, 09-885104551
21+ Years with YD
 • နှလုံးသည်းခြေဆေး
59 / 60, Than Lwin St., Kamaryut Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 1 year ago
09-5123938, 09-5113864, 09-965123938
19+ Years with YD
 • ဆီး၊ ဝမ္းမွန္ နက္ေက...
 • ႏွလံုးေရာဂါေဆး
 • ေသြးတိုးက်ေဆး
4, Bldg Puma, Bayint Naung Rd., Ywar Ma [West] Ward, Insein Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 1 year ago
01-3647425, 09-31697117, 09-450668899, 09-451711265
5+ Years with YD
 • ဆိုဒ္စံုပီနံအိတ္ႏွင...
Beside Old Yangon-Mandalay St, Min Hla Village, Sintgaing Township, Mandalay , Myanmar
Last Updated 1 year ago
09-777168999, 09-2029635
5+ Years with YD
 • သန္႕ရွင္းလတ္ဆက္ျပီး...
 • ေဈးႏွဳန္းခ်ိဳသာၿပီး...
Between 19th St. and 22th St., North Lighter Factory, Aung Myay Thar Zan Township, Mandalay , Myanmar
Last Updated 10 months ago
09-2013751, 09-2004573
19+ Years with YD
 • ဆီး၊ ဝမ္းမွန္ နက္ေက...
 • ႏွလံုးေရာဂါေဆး
 • ေသြးတိုးက်ေဆး
4, Bldg Puma, Bayint Naung Rd., Ywar Ma [West] Ward, Insein Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 7 months ago
01-3647425, 09-31697117, 09-450668899, 09-451711265
6+ Years with YD
 • Shwe War Phoo Thway...
 • Shwe War Phoo Aloe ...
 • Shwe War Phoo A Kya...
32, Latha St., Lower Block, Latha Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 4 months ago
09-5104551, 09-885104551, 01-8370530
6+ Years with YD
Bldg C-255, Underground, D Shed, Thein Gyi Market, Latha Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 9 months ago
09-443240431, 09-779988543, 09-457183745, 01-511949, 09-73240431
Htoo Mon Hla
Open at 8:00 AM
basic
3+ Years with YD
 • ႐ိုးရာပိုးထည္၊ ခ်ည္...
 • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏွဳန...
La Pa Ta-14, Middle Patain Ward, Mahar Gandar Yone St., Amarapura Township, Mandalay , Myanmar
Last Updated 1 year ago
09-5351663, 09-798869400
5+ Years with YD
 • ကိတ္ႏွင့္မုန္႔မ်ိဳး...
Blk 393, Moe Kaung Kwe, Top of West 41 St., Sein Pan, Maha Aung Myay Township, Mandalay , Myanmar
Last Updated 1 year ago
09-441010168, 09-402612757
18+ Years with YD
 • ဆီးဝမ္းမွန္ နက္ေက်ာ...
4, Bayint Naung Rd., Insein Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 1 year ago
01-3647425, 09-31697117, 09-450668899, 09-451711265
basic
2+ Years with YD
 • ကယ္ဖိုဗစ္သည္ ဝက္အသာ...
 • ဝက္အသားတိုးေဆးအစာႏွ...
Sa Lein Sa Lein-4/89, 56 St., Corner of Aung San St., Thitsar Lane, Kan Thayar Myo Thit, Chan Mya Tharsi Township, Mandalay , Myanmar
Last Updated 1 year ago
09-5114554
5+ Years with YD
 • ေရႊဝါဖူးအေၾကာေျပေဆး
 • ေရႊဝါဖူးအစာေၾကေဆး
32, Latha St., Latha Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 1 year ago
01-8377914, 01-8370530, 09-885104551
5+ Years with YD
 • ပုလဲေ႐ႊဖူးစာ၊ ျမဒါလ...
 • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္...
9, Sar Tite Tan Ward, Amarapura Township, Mandalay , Myanmar
Last Updated 1 year ago
09-2014791, 09-5130063
20+ Years with YD
 • ႏွလံုးသည္းေျခေဆး
59/60, Than Lwin St., Kamaryut Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 1 year ago
09-5123938, 09-965123938
21+ Years with YD
 • အေၾကာလိမ္းေဆး
 • လက္လီလက္ကားရရွိႏိုင...
24, Daw Thein Tin St., Kan Taw Kalay, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 1 year ago
01-249199, 01-394648, 09-450234149
Crown
Open at 8:00 AM
basic
5+ Years with YD
 • ဒီဇိုင်းစုံ၊ ကာလာစု...
78th St., Between 29th St. and 30th St., Infront Of Railway Station, SY Bld, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay , Myanmar
Last Updated 1 year ago
09-5142209, 09-2010376
12+ Years with YD
32, Latha St., Latha Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 5 months ago
01-8377914, 01-8370530, 09-785577913, 09-785577914
12+ Years with YD
32, Latha St., Latha Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 5 months ago
01-8377914, 01-8370530, 09-785577913, 09-785577914
5+ Years with YD
 • လူႀကီးမင္းတို႔စိတ္ခ...
31th St., Between 80 St. and 81 St., Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay , Myanmar
Last Updated 1 year ago
09-5010731
10+ Years with YD
 • ဆန္၊ တိုင္းရင္းေဆးမ...
 • Since 2015.
39/Nya, Ar Thaw Ka St., Bayint Naung Warehouses, Mayangone Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 1 year ago
09-5125068, 09-765125068
22+ Years with YD
 • ျမန္မာေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳ...
128, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein St., Industrial Zone (1), Dagon Seikkan Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 1 year ago
09-5013087, 09-795550455
6+ Years with YD
 • ေဈးႏႈန္းခ်ဳိသာစြာေရ...
 • ျမန္မာ့ေဆးမ်ိဳးစံု
Blk C, 255, Underground, D Shed, Thein Gyi Market, Latha Township, Yangon , Myanmar
Last Updated 1 year ago
09-443240431, 09-36476868, 09-457183745
Sein War Moe
Open at 9:00 AM
basic
5+ Years with YD
 • ပိုးထည္ႏွင့္သဘာဝ ဆိ...
63/Kha, Sagaing-Mandalay St., Near Thein Gyi Market, Aoe Taw Ward, Amarapura Township, Mandalay , Myanmar
Last Updated 1 year ago
09-2023690
Sun Light
Open at 7:00 AM
basic
5+ Years with YD
80 St., Corner of 37th St., Maha Aung Myay Township, Mandalay , Myanmar
Last Updated 1 year ago
09-5158437, 09-764565000
to view 32 listing result for Listings in ႏွလံုးသည္းေျခအားတိုးေဆး, မန္းေဆး, ခ်ည္အဆင္ဆန္း, ကြ်ဲႏြားအားတိုးေဆး, ကၽြဲႏြားလွ်ာပြတ္ေဆး, ထိခိုက္ရွနာေပ်ာက္ေဆး, ဝက္ကုသေဆး, ဝက္မႀကီးႏို႔ထြက္အားတိုးေဆး, ဝက္သံခ်အားတိုးေဆး, ဝက္အသားတိုးေဆး, ေဆးႏို႔မႈန္႕, ဇာအမ်ိဳးမ်ိဳး, ၾကက္သြန္ျဖဴပ်ားရည္ေဆး, ဧကမ႓ာေဆးလံုး, တကဲ့ေလေဆး, နႏြင္းလံုး, ပန္းခါးေဆးလံုး, ျမင္းခြါရြက္ေဆးလံုး, ရဲယိုေဆးလံုး, သဘာဝပ်ားရည္, အားေဆး, ေဆးမန္က်ည္းယို, ေသြးေဆးအဆီ, ပလေကပ္လံုခ်ည္, ကပ္ေဆးဖေယာင္းခ်က္, ေသြးအားတိုးေဆး, အေၾကာအားတိုးေဆး, ဆီးခ်ိဳေရာဂါေပ်ာက္ေဆး, အစာေၾကလေဆေးရည္, အစာေၾကေလႏိုင္ေဆး, ေဆးနီမႈန္႔, ေဆးနီလံုး, အုန္းႏို႔သာကူျပင္, ၾကက္ဂဏန္းသားတုေခ်ာင္း, ၾကက္သစ္ရြက္, ၾကက္သြန္ျဖဴအစာေၾကအားတိုးေဆး, ကခ်င္ပိုးက်ဲ, ကခ်င္လရိပ္, ကင္းတပ္ရာဇာပုဆိုး, က်စ္ပိုး, က်စ္ပိုးေရလိွဳင္းခ်ိတ္, ခါက်က္ဥဆႏြင္းမကင္း, ခ်ည္ေပါင္းသား, ခ်ဥ္ေစာ္ခါးသီးဟင္းရည္, ခ်ြန္းခ်ိတ္, ဂန့္ေဂါ, ဂန့္ေဂါ့ၿမိတ္, ငါးတို႔ဖူး, ငါးသားေရညွိလိပ္, စိန္စည္ေတာ္(ပြဲထိုင္), စပါယ္႐ွယ္ေထာပတ္သီးစုံမလုိင္ပဲဝါလမုန္႔, ႏွစ္တရာခ်ိတ္, ဆိတ္ေထာင္းခ်ဥ္စပ္လက္ဖက္ႏွပ္, ဇီးနံ႔, ထက္မိတ္ေဆြ, ထက္မွဳိ႐ွင္း, ထက္ဟက္ဇာ, ထက္ေပါင္း႐ွင္း, ထက္ေပါင္းႏိုင္, နန္းထက္ယဥ္ခ်ိတ္, ပဲတီစိမ္းအထူး, ပီနံအိတ္ပိတ္ခ်ဳပ္ခ်ည္, ပီနံအိတ္အတြင္းခံအိတ္ပါး, ပန္းနာရင္ၾကပ္ေဆး, ပန္းေပါင္းစုံ႐ွဴေဆး, ပဲ႐ွယ္စုံႏွစ္ျပန္ေပါင္းေၾကာ္, ပုဇြန္ပဲျပား, ပုဇြန္ေရညိွလိပ္, ပိုလီခ်ည္ခင္, ပိုးကခ်င္, ပိုးကြက္တူ, ပိုးကြက္တူ ေရစုိ, ပိုးခ်ည္, ပိုးစိန္နပန္, ပိုးတိမ္လႈိင္းကြက္, ပိုးဒူးဝါး, ပိုးပုလဲ, ပိုးမိတ္, ပိုးအဓိပတိ, ပ်ားနႏြင္းေဆးပ်ား, ပြဲထိုင္ဂ်င္းႏုႏွပ္, ဗမာေ႐ႊၾကည္ဆႏြင္းမကင္း, မဂၤလာခ်ိတ္, မဂ်မ္းစပါးမ်ိဳးသန္႔, ျမန္မာဟန္ ႏွမ္းမ်ိဳးေစ႔, ျမန္မာဟန္ ေနၾကာမ်ိဳးေစ႔, မီသုိေမာ့, မဟာေျဖေဆး, မာစရိုက္ ပြင့္စံု, မာစရိုက္ကြက္စံု, မိုးကုန္မွ်စ္ခ်ဥ္ဟင္းရည္, မေနာသုခစပါးမ်ိဳးသန္႔, မီးခ်ဳပ္ပီနံမိုးကာ, ႏွမ္းအထူး, မြန္ေနဆန္း, ရက္ ၁၀၀ စပါးမ်ိဳးသန္႔, ရင္လူးေဆး, ရသာယနေဆး, ႏွလုံးအားတိုးေဆး, လွ်ာေပၚစိမ့္, ဝက္ဖတ္ထုပ္ေၾကာ္ေပါင္း, ဝက္သားၾကက္ဥလိပ္တို, ဝက္သားငုံးဥဖတ္ထုပ္, ဝါးဆစ္ေခါင္အုပ္လုံး, သံပုရာအနာလိမ္းေဆး, ၾသရသ, သီးစုံမလုိင္ေထာပတ္ထိုးမုန္႔, သီးစုံေခ်ာကလက္ထိုးမုန္႔, သြားကိုက္ေပ်ာက္ေဆးရည္, သြားေရာဂါေပ်ာက္ေဆး, ဟာဝိုင္ရီအုန္းေပါင္မုန္႔, ဟိုက္ဂါ-ေက, အစာအိမ္ေဆး, အစာအိမ္ေလႏိုင္ေဆး, အပူဝမ္းပုပ္ခ်ေဆး, အိႏၵိယဆႏြင္းမကင္း, အလူမီနီယံလိုက္ကာတန္း, အသင့္စားအသုပ္ဗူး, အာမိုဆိုက္ကလိုေဖာ့စ္, အာမိုဇက္မိွဳသတ္ေဆး, အာမိုတင္း႐ွန္႔, အာမိုပဲမ်ဳိးစုံအထူး, အာမိုဗီးနပ္စ္, အာမိုဘက္ဆိုဒ္, အာမိုမက္တယ္ပင္လုံးပ်ံ႕မွဳိသတ္ေဆး, အာမိုလပ္ကီး, အာမိုအဇုိဘင္, အာမိုေျမပဲအထူး, အိုက္ခရင္နံ႔, အုန္းန႔ံ႔, အေၾကာေျပလိမ္းေဆး, အေၾကာေျပဝမ္းေပ်ာ့ေဆး, ႏို႔စိမ္း႐ွယ္, ႏုိ႔မလုိင္ေပါင္မုန္႔, ေက်ာင္းစိမ္း ဂ်ဳနီယာ, ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး, ေ႐ႊပုဇြန္ခ်ဥ္စပ္ႏွပ္, ေ႐ႊပုဇြန္ဒညွင္းခ်ဥ္စပ္, ေ႐ႊပုဇြန္အညြန္႔ခ်ဥ္စပ္, ေ႐ႊဖ႐ုံဆႏြင္းမကင္း, ေျမပဲအထူး, ေရႊပုဇြန္ေျခာက္ငပိေၾကာ္, ေရလိွဳင္းခ်ိတ္, ေလေဆး, ေ႐ႊသံပုရာခ်ဥ္, ေ႐ႊသြယ္ရင္စပါးမ်ိဳးသန္႔, ေသြးညွိေဆး, ေသြးေဆး, ႐ွဴလိမ္းေဆး, ႏွစ္ထပ္အုန္းႏို႔သာကူျပင္, အေၾကာေျပလိမ္ေဆးဆီ and သေြးတိုးက်ေဆး