Job in Food & Restaurant

Showing 12 of 26 results
by YKKO Group of Companies Limited on 24 March, 2020
Tarmwe, Yangon , Myanmar
 • မည်သည့်ဘွဲ့ရ မဆိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 • အသက်(၂၆) မှ (၃၅) နှစ် အတွင်းရှိရမည်။
 • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၅) နှစ်ရှိရမည်။စားသောက်ဆိုင်နှင့် ပတ်သက်သည့် သင်တန်းတက်ရောက်ထားသူဖြစ်ရမည်။
 •  ဆိုင်၏ရောင်းအားပမာဏပြည့်မှီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
 •  QCS အောင်မြင်ရန်အထူးဂရုစိုက်နိုင်ရမည်။
... Read full article
by City Mart Holdings Limited on 24 March, 2020
Sanchaung, Yangon , Myanmar

OPERATION ASSISTANT EXECUTIVE (SEASONS BAKERY)

You will be responsible for sale growth, increased profit level and branch by branch and product category by category. Manage and  supervised the products not to become stock out in order to easy shopping for customers at the Seasons Bakery outlets.

Job Descriptions

 • Manage the sales target according to the branch by branch and category by category in order to get the sales achievement.
 • Supervised and Manage the ordering process in order to prevent the stock out situation.
 • Supervise and Manage the product with in stated expired and damage because of products disqualified and wrong display.
 • Focus the sales figures in order to manage the stock control and ordering process.
 • In order to sell the hygiene products, manage the cleaning process stated schedule and supervise the staff in order to practice the FIFO Method not only raw materials also for finished goods.
 • Proactively manage the promotion programs in order to get the sales achievement.
 • Supervised and manage the daily operations such as (Promotion programs, stock and assets transfer, customer feedback, ordering process and expiry and damage report)
 • Study and consider the Weekly Sales Data, Damage Data and Sales Transaction Data and report to Management altogether with problem sourcing and solutions also.
 • Well handling the customer complain in order to get the customer satisfaction and find out the problem sourcing and solutions also set
  the process and procedures and not happen again similar problems.
 • Coach and Motivate the staff in order to achieve the department KPI and sales target.

Requirements

 • Bachelor degree holder
 • More prefer Business Management degree or diploma holder.
 • Minimum 4-5 years’ experience in concern business sector.
 • More prefer at the overseas experience in concern business sector.
 • English Literacy
 • Computer skill literacy, can be used Microsoft thoroughly.
... Read full article
by Apex Hospitality Group Co., Ltd on 24 March, 2020
Hlaing, Yangon , Myanmar
 • အဆင့်မြင့် လက်ဖက်ရေဆိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။
  •  
  • (အလတ်မှအကြီး)လက်ဖက်ရေဆိုင်ကိုအောင်မြင်စွာ စီမံခန့်ခွဲခဲ့သူဖြစ်ရမည်။
  •  
  • ဝန်ထမ်းများ ရှာ၊သင်ကြား၊လမ်းညွှန် ပေးရမည်။
  •  
  • လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ပေးအပ်နိုင်ရမည်။
  • လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့် အစီအစဉ်များ လုပ်နိုင်ရမည်။
  •  
  • ဝန်ထမ်းများ၏ လစာများကို မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးပေးနိုင်ရမည်။
  •  
  • ဆိုင်၏ သန့်ရှင်းရေး နှင့် ဝန်ထမ်းများ တစ်ကိုတာသန့်ရှင်းရေး စည်းစနစ်များ နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
  •  
  • ဆိုင်နှင့်ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေကို ပုံမှန် စောင့်ကြည့်ပြီး သတင်းပို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
  •  
  • ဆိုင်နှင့်ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို ပိပိရိရိ အုပ်ချုတ်နိုင်ရမည်။
  •  
  • အခြားပေးအပ်သော တာဝန်များ
 • To manage an upscale tea shop
  • Have experience successfully managing a sizable tea shop.
  •  
  • Hire, train and guide store employees in delivering excellent customer service.
  •  
  • Assign rules and responsibilities to employees for operational effectiveness.
  •  
  • Develop action plans for the team to meet operational and organizational objectives.
  •  
  • Adhere to employee wage and hourly laws.
  •  
  • Ensure that store in maintained according to sanitation and cleaning standards.
  •  
  • Obtain customer feedback and make appropriate business developments or changes to meet customer needs.
  •  
  • Monitor and manage store staffs by regularly conducting performance assessments, providing feedback, and setting
  • challenging goals to improve operational performance.
  •  
  • Identify and address issues in store performance.
  •  
  • Communicate clearly with all employees to ensure effective store operations.
  •  
  • Maintain store environment clean, safe and inviting for customers.
  •  
  • Additional ad-hoc duties.
... Read full article
by Golden Environmental Construction and Development Co., Ltd on 24 March, 2020
Thaketa, Yangon , Myanmar

JOB DESCRIPTION

* Prepare tables for meals.

* Greeting guests ( with eye contact and smile )

* Escort guests to their tables.

* Taking food and drink orders.

* Have basic knowledge of food and beverage menu items.

* Serving the order to the customer.

* Check with guests to ensure that they are enjoying their meals and take action to correct any problems.

* Clean and remove dishes from the table after service is completed.

* Clean all spillage during mealtime and close.

* Cleaning the tables.

* Establish effective employee relations and maintain the highest level of professionalism,ethics and attitude towards all guests,clients and employees.

JOB REQUIREMENT

* High School ( OR ) Certificate in food & Beverage.

* Under 40 years old.

* Must have minimum 3 yers and more relevant working experience in a restaurant/Hotels.

* Pleasant looking, cheerful and good working personality will be added advantage.

... Read full article
by Asia Time Co.,Ltd on 11 March, 2020
South Okkalapa, Yangon , Myanmar

1) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
2) ဖျတ်လတ် တက်ကြွပြီး အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
3) FO နှင့်ပတ်သက်သော သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ရှိသူအား ဦးစားပေးမည်။
4) English စကားပြောဆိုနိုင်ရမည်/
5) Hotel Receptionist အ‌တွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။

... Read full article
by Kross Asia Co.,Ltd(Thai Pot Buffet & BBQ Restaurant) on 11 March, 2020
Thingangyun, Yangon , Myanmar

We are looking for quality and talented applicants to fill our vacancy. If you are self – motivated individual with a high level of initiative and dedication. So warmly welcome invite you to join us.Total manpower were over 200 and domestic three branch. We are aims best Quality - Thai authentic Service – feel at home Atmosphere in simple Thai authentic style - Great Value - through building successful culture based , innovative and professional working Environment.Kross Asia Co.,Ltd was established in March – 2013 as a THAI POT restaurant . Kross Asia is focused hospitality on quality of food supplied. We offer high quality, healthy food and good services.  

... Read full article
by Asia Time Co.,Ltd on 11 March, 2020
South Okkalapa, Yangon , Myanmar

* ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ (သို့) တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေဆဲသူဖြစ်ရမည်။
* ရုပ်ရည်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။
* Hotel Receptionist အ‌တွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
* Front Office Operation Certificate ရှိရမည်။
* သွက်လက်၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

... Read full article
by Kross Asia Co.,Ltd(Thai Pot Buffet & BBQ Restaurant) on 11 March, 2020
Thingangyun, Yangon , Myanmar

We are looking for quality and talented applicants to fill our vacancy. If you are self – motivated individual with a high level of initiative and dedication. So warmly welcome invite you to join us.Total manpower were over 200 and domestic three branch. We are aims best Quality - Thai authentic Service – feel at home Atmosphere in simple Thai authentic style - Great Value - through building successful culture based , innovative and professional working Environment.Kross Asia Co.,Ltd was established in March – 2013 as a THAI POT restaurant . Kross Asia is focused hospitality on quality of food supplied. We offer high quality, healthy food and good services.  

... Read full article
by Apex Hospitality Group Co., Ltd on 18 February, 2020
Hlaing, Yangon Region , Myanmar

3.    JOB DESCRIPTION
3.1    Listening to customer requirements and presenting appropriately to make a sale;

3.2    Maintaining and developing relationships with existing customers in person and via telephone calls and emails;

3.3    Cold calling to arrange meetings with potential customers to prospect for new business;

3.4    Responding to incoming email and phone enquiries;

3.5    Acting as a contact between a company and its existing and potential markets;

3.6    Negotiating the terms of an agreement and closing sales;

3.7    Gathering market and customer information;

3.8    Representing their company at trade exhibitions, events and demonstrations;

3.9    Negotiating on price, costs, delivery and specifications with buyers and managers;

3.10    Challenging any objections with a view to getting the customer to buy;

3.11    Advising on forthcoming product developments and discussing special promotions;

3.12    Creating detailed proposal documents, often as part of a formal bidding process which is largely dictated by the prospective customer;

3.13    Liaising with suppliers to check the progress of existing orders;

3.14    Checking the quantities of goods on display and in stock;

3.15    Recording sales and order information and sending copies to the sales office, or entering figures into a computer system;

3.16    Reviewing own sales performance, aiming to meet or exceed targets;

3.17    Gaining a clear understanding of customers' businesses and requirements;

3.18    Making accurate, rapid cost calculations and providing customers with quotations;

3.19    Feeding future buying trends back to employers;

3.20    Attending team meeting and sharing best practice with colleagues;

3.21    Establish and maintain effective employee working relations both within the department and with other departments;

3.22    Regularly entertain major clients of the Company;

3.23    Pay regular visits to all major/key accounts
 

... Read full article
by Apex Hospitality Group Co., Ltd on 18 February, 2020
Hlaing, Yangon Region , Myanmar

 Business activities:

• Taking responsibility for the business performance of the restaurant.

• Analyzing and planning restaurant sales levels and profitability.

• Organizing marketing activities, such as promotional events and discount schemes.

• Preparing reports at the end of the shift/week, including staff control, food control and sales.

• Creating and executing plans for department sales, profit and staff development.

• Setting budgets and/or agreeing them with senior management.

• Planning and coordinating menus.

• Coordinating with suppliers when necessary.

... Read full article
by Eastern Group of Companies on 18 February, 2020
Dagon, Yangon Region , Myanmar
 • Any Degree
 • Age of 30 and above.
 • Maximum 5 years of experience in hotel industry with preference of experience in FO.
 • Candidate with management degree will be preferred.
 • Good command of English language & computer skill.
... Read full article
by Golden Environmental Construction and Development Co., Ltd on 18 February, 2020
Thaketa, Yangon Region , Myanmar

JOB DESCRIPTION

* Prepare tables for meals.

* Greeting guests ( with eye contact and smile )

* Escort guests to their tables.

* Taking food and drink orders.

* Have basic knowledge of food and beverage menu items.

* Serving the order to the customer.

* Check with guests to ensure that they are enjoying their meals and take action to correct any problems.

* Clean and remove dishes from the table after service is completed.

* Clean all spillage during mealtime and close.

* Cleaning the tables.

* Establish effective employee relations and maintain the highest level of professionalism,ethics and attitude towards all guests,clients and employees.

JOB REQUIREMENT

* High School ( OR ) Certificate in food & Beverage.

* Under 40 years old.

* Must have minimum 3 yers and more relevant working experience in a restaurant/Hotels.

* Pleasant looking, cheerful and good working personality will be added advantage.

... Read full article
1 2 3