Tuesday, 05 June 2018 05:00

     Screenshot from 2018 06 05 10 56 54

     ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အမ်ိုးသားအဆင့္ အမ်ားျပည္သူ အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မွာ ႏိုင္ငံေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ အကယ္ဒမီမ်ားဆုရွင္ ေဆြဇင္ထိုက္ (အန္တီဂေရ႕စ္)၊ ေတးသံရွင္ ဇြဲျပည့္၊ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာ မပံု႔၊ အလွအပေရးရာ ဖန္တီးရွင္ ခင္စန္း၀င္းနဲ႔ ေမာ္ဒယ္လ္ ႏွင္းရည္လြင္တို့ကပူးေပါင္းပါဝင္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
     အဆုိပါ အႏုပညာရွင္ေတြ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ရုပ္သံဗီဒီယို ၅ ကားဟာ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ ဆိုးက်ိုးေတြ အေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူေတြ အက်ယ္တဝင့္ သိရိွေစဖုိ႔ မီးေမာင္းထိုး တင္ဆက္ျပသထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုဗီဒီယို ဇာတ္လမ္းတိုေတြဟာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ရဲ႕ ပ့ံပိုးကူညီမႈနဲ႔ သန့္ျမန္မာမွ ဖန္တီးတင္ဆက္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Screenshot from 2018 06 05 10 59 35

     တစ္မိနစ္တာ ၾကာျမင့္တဲ့ ထိုရုပ္သံဗီဒီယိုေတြထဲမွာ ပလတ္စတစ္ေတြဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုသာမက က်န္းမာေရးကိုလည္း ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ေစမႈတို့ကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါတယ္။ ထိုရုပ္သံ ဗီဒီယိုေတြကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ရဲ႕ မတူညီတဲ့ ေနရာေတြမွာ ရိုက္ကူးထားၿပီး ျမန္္မာႏိုင္ငံမွာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ျပန္လည္အသံုး မျပဳႏုိင္တဲ့ပလတ္စတစ္၊ တနည္းအားျဖင့္ တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္ေ်တြကို မည္သည့္ေနရာေတြမွာ မည္သည့္ အတိုင္းအတာ အထိ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း၊ ၎တို့ကို စြန္႔ပစ္တဲ့အခါ မည္သည့္ေနရာေတြမွာ အဆံုးသတ္ၾကေၾကာင္း ပံုေဖာ္ ျပသထားပါတယ္။ ယင္းဗီဒီယိုေတြမွတဆင့္ ပလတ္စတစ္ရဲ႕ ေရရွည္ဆိုးက်ိုး သက္ေရာက္ႏုိင္မႈကို အသိပညာေပးတဲ့ အေနနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရရွည္အက်ိဳး ေမွ်ာ္ကိုးတဲ့ အျခားေသာ ပလတ္စတစ္အစားထိုး အသံုးျပဳမႈ နည္းလမ္းေတြကို ျပသႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

     “မိတ္ေဆြတို႔ရဲ့ အေတြးထဲမွာ ‘ကမာၻ႔ ျပႆနာအႀကီးႀကီးတစ္ခုကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ မိမိဘာလုပ္ႏုိင္မွာလဲ’ ‘မိမိတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ပါဝင္ေျပာင္းလဲလိုက္လို႔ေရာ ဘာမ်ားကြာသြားႏုိင္မွာလဲ’ လို႔ မိတ္ေဆြတို႔ ေတြးေကာင္းေတြးလိမ့္မယ္။ တကယ္တမ္းက ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈကို အဆံုးသတ္ဖို႔ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ လက္ထဲမွာပဲရွိပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြ၊ ေန႔စဥ္အေလ့အထေတြ၊ မစဥ္းစားမေတြးေခၚပဲ သက္သာ ဖုိ႔ အလြယ္လိုက္ခဲ့တာေတြကို မေျပာင္းလဲမျပင္ဆင္ဘူးဆိုရင္ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈဆုိတာ ေပ်ာက္သြားမွာ မဟုတ္ သလို ပလတ္စတစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီး မြန္းက်ပ္ေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။” လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢမွ သံအမတ္ႀကီး Kristian Schmidt က  ေျပာပါတယ္။

Screenshot from 2018 06 05 10 59 06

     ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွာ ဥေရာပသမဂၢ (EU) မွ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈမွ ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဥေရာပတခြင္ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈဆိုင္ရာ နည္းဗ်ူဟာကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာခဲ့ၿပီး သမို္င္းမွတ္တိုင္ စိုက္ထူႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

     ဥေရာမသမဂၢရဲ႕ ပလတ္စတစ္နည္းဗ်ဴဟာ (EU Plastic Strategy) ဆုိင္ရာ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ေတြကေတာ့ ပလတ္စတစ္ အိတ္သံုးစြဲမႈကို ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အေရာက္မွာ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ပလတ္စတစ္ထုတ္ပိုးမႈကိုလည္း ျပန္လည္ သံုးစြဲႏုိင္တဲ့ တဖန္ျပန္လည္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ပလတ္စတစ္ အမ်ိဳးအစားကိုသာ သံုးစြဲသြားၾကရန္နဲ႔ တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ၁၀ မ်ိဳးကို တားျမစ္ပိတ္ပင္သြားရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

Screenshot from 2018 06 05 10 58 18

     ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အမ်ိုးသားအဆင့္ အမ်ားျပည္သူ အသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္အတြက္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူေတြဟာ ရုပ္သံဗီဒီယိုေတြက တဆင့္ အသိပညာေပးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းနဲ႔ ကမာၻ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေန႔ကို ဦးတည္တဲ့ အခမ္းအနားေတြလုိ အစီအစဥ္ေတြကုိ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါတယ္။ ယင္းကဲ႔သုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈဟာ ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈကုိ တိုက္ဖ်က္ရာမွာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားေကာင္းေစဖုိ႔ ဥေရာမသမဂၢရဲ႕ ပလတ္စတစ္ မဟာဗ်ူဟာနဲ႔အညီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Read more about update articles here


Read times Last modified on Tuesday, 05 June 2018 05:12
Rate :
(5 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.