Friday, 01 June 2018 06:44

Thant Myanmar 9 tipps ENG

          လူထုအေျချပဳ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္တဲ့ သန္႔ျမန္မာဟာ ပိုမိုသန္႔ရွင္းတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဦးတည္ေလွ်ာက္လမ္းဖုိ႔နဲ႔ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့ခ်ဖုိ႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူတို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ကာ အေလးအနက္ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ကုိ တုိက္တြန္း ထားပါတယ္။

          သန္႔ျမန္မာရဲ႕ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္ ေတြအရ ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈဟာ တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာအရ တစ္ဦးခ်င္းစီေသာ္လည္းေကာင္း အစုလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေန႔စဥ္သံုးစြဲေနတဲ့ ပလတ္စတစ္ အိတ္ေတြ၊ ေဖ်ာ္ရည္ပိုက္ေတြနဲ႔ ပလတ္စတစ္ ေရဗူးေတြ စတဲ့ ထုတ္လုပ္မႈေတြမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပလတ္စတစ္ သန္းေပါင္း တန္ ၃၀၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္လွ်က္ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

          “ကြ်န္မတုိ႔အေနနဲ႕ ပလတ္စတစ္ေတြကို တစ္ခါသံုးၿပီးတာနဲ႔ လႊင့္ပစ္လုိက္တဲ့ အရာေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္တယ္ ထင္ပါသလဲ။ ပလတ္စတစ္ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အသံုးျပဳထားတဲ့ ပစၥည္းေတြက လံုးဝ ေဆြးေျမ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ့္ အရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြက ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြမွာ အဆိပ္ေတြလို ပံုေနတဲ့ အမိႈက္ပံုေတြအျပင္ သမုဒၵရာေတြ ထဲမွာလဲ အမႈိက္ပံုႀကီး တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ပင္လယ္ေပ်ာ္ငွက္ေတြနဲ႔ ေရေနသတၱဝါ သန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ ေသေက် ပ်က္စီးေစပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတဲ့ အခါေတာ့ ပလတ္စတစ္ေတြက ေသးငယ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြအျဖစ္ ၿပိဳကြဲသြားၿပီး ကြ်န္မတုိ႔ ေသာက္သံုးေနတဲ့ ေရနဲ႔အစားအေသာက္ေတြကိုပါ ညစ္ညမ္းလာေစပါတယ္”လုိ႔ သန္႔ျမန္မာမွ Hanna Helsingen က ေျပာပါတယ္။

Thant Myanmar Break Up With Plastic MM

          ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွာ ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိတဲ့ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းေတြရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုသာ ျပန္လည္အသံုးျပဳေနပါတယ္။ က်န္ပလတ္စတစ္ေတြမွာ ေျမႀကီးထဲတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း သမုဒၶရာထဲမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အမႈိက္ ေတြအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါတယ္။ သမုဒၶရာထဲမွာ ရိွေနတဲ့ ပလတ္စတစ္ အမႈိက္ေတြရဲ႕ ၈၀% ခန္႔မွာ လူေတြ စြန္႔ပစ္တဲ့ ေဖ်ာ္ရည္ပိုက္ေတြနဲ႔ အိတ္ခြံေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္မႈႏႈန္း ယခုထက္ပိုမို ဆိုးရြားလာပါက ၂၀၅၀ ခုႏွစ္မွာ ပင္လယ္သမုဒၶရာႀကီးေတြမွာ ငါးေတြထက္ ပလတ္စတစ္ေတြနဲ႔ ျပည့္လွ်ံေနမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိ္န္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ကြ်မ္းက်င္သူေတြက စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔လ်က္ ရိွပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္ျခင္းဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ သံုးဆပိုမို မ်ားျပားလာတာကို ခန္႔မွန္းေတြ႔ရိွရၿပီး ေန႔စဥ္ေန႔ရက္တိုင္း ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ ေရလမ္းေၾကာင္းေတြ အတြင္းကုိ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ စီးဝင္လ်က္ ရိွတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။


          “ကြ်န္မတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွ တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းေတြကို သံုးေနတယ္၊ ဘယ္လုိ သံုးစြဲေနတယ္ဆိုတာနဲ႔ ပလတ္စတစ္အစား အျခားဘယ္အရာေတြကို အစားထုိးၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္တယ္ ဆုိတာကို တစ္ခ်က္ေလာက္ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ အားလံုး ရိုးရွင္းတဲ့ လူမႈဘဝ ေနထုိင္တဲ့ပံုစံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဲၿပီး ပလတ္စတစ္ပိုက္ကို အသံုးျပဳဖုိ႔ ျငင္းပယ္လုိက္ပါ ဒါမွမဟုတ္ ေစ်းဝယ္ထြက္တဲ့ အခါတုိင္း ပလတ္စတစ္ အိတ္အသစ္ တစ္ခုကို အသံုးျပဳမွာ ထက္စာရင္ ကိုယ္ပုိင္အိတ္၊ ျခင္းကို အစားထိုး အသံုးျပဳလိုက္ပါ။ အဲ့လိုအနည္းငယ္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္လုိက္ရံုနဲ႔တင္ ဒီျပသာနာကို ေျဖရွင္းလုိ႔ရပါတယ္” လုိ႔ သန္႔ျမန္မာမွ မေမသက္ေထြးက ေျပာပါတယ္။

Thant Myanmar Straws Suck MM

          မတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ သန္႔ျမန္မာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပလတ္စတစ္ ညစ္းညမ္းမႈအေၾကာင္း သိသာ ျမင္သာမႈ ရိွလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔နဲ႔ ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ေရွ႕ေဆာင္ကာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္း လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္း၊ ကုမၸဏီေတြ၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ အစိုးရေတြဟာ ခုိင္မာတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြနဲ႔ ပလတ္စတစ္ အသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ဖုိ႔၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳဖုိ႔နဲ႔ အသံုးျပဳၿပီးသား ပလတ္စတစ္ေတြကုိ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ အသံုးျပဳေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သန္႔ျမန္မာဟာ အေသြးအေရာင္၊ ေနာက္ခံသမုိင္းအေၾကာင္း မတူတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ အသက္အရြယ္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အမ်ိုးမ်ိဳးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူေတြ ေပါင္းျပီး ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

Read more about update articles Here


Read times Last modified on Friday, 01 June 2018 07:13
Rate :
(2 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.