Thursday, 14 March 2019 04:35

သန္႔စင္၍ အသက္ကယ္ႏိုင္ေသာ ေသြးကို ေဆးဝါးကုသမႈတြင္ အသံုးခ်ျခင္း၏ အေရးပါမႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဝွမ္းေသြးလွဴဒါန္းျခင္း၏ အေရးပါမႈတို႔အား အမ်ားျပည္သူတုိ႔အၾကား သိရွိနားလည္မႈ ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ ဦးဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ျဖစ္သည့္ MPT အေနျဖင့္ ၎၏ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းကို ယခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံၿပီး ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု လိုလွဴဒါန္းျခင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနတြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုး အတိုင္းအတာအျဖစ္ ေဆး႐ံု/ေသြးဌာန ၁၇ ခု ၌ တစ္ၿပိဳင္တည္း က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

MPT အေနျဖင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ပင္မတန္ဖိုးမ်ားအျဖစ္ ၎၏ “ႏွလံုးသားထဲကျမန္မာ” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခု ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းသည္ MPT က (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ (၆) ႀကိမ္အတြင္း MPT အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏွ႔ံ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ပါဝင္လွဴဒါန္းသူေပါင္း ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး MPT ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္လွဴဒါန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံ လံုးရွိ ေသြးလွဴဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုမ်ားအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေသြးလိုအပ္ခ်က္အားေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းအားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ေသြးလွဴရွင္အေရအတြက္သည္ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္လာေနေသာ္လည္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းမွာ နည္းပါးေနလ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုက်င္းပမည့္ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာ ႏိုင္ရန္ MPT အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိပါသည္။ တန္ဖိုးရွိသည့္ ေသြးမ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္မ်ားကို ပိုမိုကယ္တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးလွဴရွင္အေရအတြက္ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါ သည္။

MPT-KSGM Joint Operations မွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဌာနႀကီး၏အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Mr. Yoshiaki Benino ကလည္း “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့မိဘျပည္သူေတြကိုမတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးမွာရွိတဲ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဆး႐ံုေတြ ၊ ေသြးဌာနေတြမွာ ေသြးအနည္းငယ္ေလာက္ လာေရာက္ လွဴဒါန္းေပးႏိုင္ဖို႔ကုိ အထူးပဲ ဖိတ္ေခၚလိုပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ MPT က ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ အတူ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ က်န္းမာၿပီး အသက္ရွည္စြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္အက်ိဳး အျမတ္ေကာင္း ေတြ ျဖစ္လာေစဖို႔ပါဝင္ပူးေပါင္းၾကေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီေသြးလွဴဒါန္းမႈမွာ ပါဝင္ၾကဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကသူေတြအေပၚ ေက်းဇူးတင္တဲ့အေၾကာင္း ႀကိဳတင္ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကိုယ္ရဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြအေပၚ ထားတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ဂ႐ုစိုက္မႈ၊ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ အတြက္ပါ။မိမိတို႔ရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြကိုလည္း ဒီလိုပဲ ကူညီေပးၾကဖို႔ ဝိုင္းဝန္းတိုက္တြန္းေပးေစ လိုပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေစတနာ့ဝန္ထမ္း စိတ္ဓါတ္ကေနတစ္ဆင့္ ျမန္မာ့လူမႈ အသိုက္အဝန္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့၊ ပိုမုိေမတၱာထားတတ္တဲ့ အသိုက္အဝန္းအျဖစ္ အတူတကြ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကမွာပါ” ဟုဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

Screenshot_from_2019-03-14_11-06-28.png

မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ MPT ၏ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ေသြးလွဴဒါန္း ပြဲတြင္ ပါဝင္လွဴဒါန္းလိုၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဒသတြင္ရွိသည့္ MPT ႐ံုးမ်ားတြင္ စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၈၆၃၀၀၅၀ သို႔ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေသြးလွဴဒါန္းမႈ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာမ်ားအား အထက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

 

source MPT


Read 47 times Last modified on Thursday, 14 March 2019 04:42
Rate :
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.