ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားတြင္ ၾသဂုတ္ ၁၅ မွ ၂၁ ရက္ထိ ၾကည္႔ရႈနိုင္မည္႔ ဇာတ္ကားမ်ား

ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားတြင္ ၾသဂုတ္ ၁၅ မွ ၂၁ ရက္ထိ ၾကည္႔ရႈနိုင္မည္႔ ဇာတ္ကားမ်ား

From August 14, 2019 08:08 until August 21, 2019 23:00

At JCGV Junction City , City Mall (St.John), Mingalar Cinema, Mega Ace Cinema

Posted by Khine Khine Wai

Categories: Films & Entertainment

Tags: Films in Yangon , Cinemas , Films , JCGV , Mega Ace , Mingalar Cinema , Yangon Cinemas

Hits: 599


တစ္ပတ္အတြင္း ၾကည္႔ရႈနိုင္မည္႔ ျမန္မာကားအပါအ၀င္ နိုင္ငံျခား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ရုပ္ရွင္ရံု တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပြဲခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁။ Scary Story to Tell in the Dark ( ရုပ္ရွင္ရံု ၅ ခုတြင္ ျပသမည္။ )

ေနျပည္ေတာ္
မဂၤလာစံျပ
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)
မဂၤလာတာေမြ (ဘုရင့္ေနာင္)
Mingalar Cinemas Gold Class


၂။ အလီဘာဘာႏွင့္ခိုးသားငါးေယာက္ ( ရုပ္ရွင္ရံု ၈ ခုတြင္ ျပသမည္။ )

ေရွ႕ေဆာင္
မဂၤလာ (သိမ္ႀကီးေစ်း)
မဂၤလာစံျပ
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)
မဂၤလာစိန္ေဂဟာ (လိႈင္သာယာ)
မဂၤလာေျမာက္ဥကၠလာပ
မဂၤလာတာေမြ (ဘုရင့္ေနာင္)
မဂၤလာေတာင္ဒဂံု


၃။ လြမ္းဒ႑ာရီ ( ရုပ္ရွင္ရံု ၈ ခုတြင္ ျပသမည္။ )

ေရွ႕ေဆာင္
မဂၤလာ (သိမ္ႀကီးေစ်း)
မဂၤလာစံျပ
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)
မဂၤလာစိန္ေဂဟာ (လိႈင္သာယာ)
မဂၤလာေျမာက္ဥကၠလာပ
မဂၤလာတာေမြ (ဘုရင့္ေနာင္)
မဂၤလာေတာင္ဒဂံု


၄။ ႀကီးျမတ္ေသာျမန္မာ (3D) ( ရုပ္ရွင္ရံု ၁၀ ခုတြင္ ျပသမည္။ )

မဂၤလာေတာင္ဒဂံု
Mega Ace ( Capital- ေဒါပံု )
Mega Ace ( Superone - လိႈင္သာယာ )
Mega Ace ( ကန္သာယာ- ေျမာက္ဥကၠလာ )
Mega Ace ( ျမရတနာ - သာေကတ )
Mega Ace ( ေရြဗဟို - တာေမြ )
JCGV (Junction City)
JCGV (St.John)
JCGV (Square)
JCGV (Mawtin)


၅။ ႏိုင္ငံၾကီးသား ( ရုပ္ရွင္ရံု ၁၄ ခုတြင္ ျပသမည္။ )

သမၼတ
သြင္
မဂၤလာ (သိမ္ႀကီးေစ်း)
ေရွ႕ေဆာင္
မဂၤလာဒဂံုစင္တာ (၂)
မဂၤလာစံျပ
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)
မဂၤလာ၀ဇီရာ
Top Royal (ပါရမီ - စိန္ေဂဟာ)
မဂၤလာစိန္ေဂဟာ (လိႈင္သာယာ)
မဂၤလာေျမာက္ဥကၠလာပ
မဂၤလာတာေမြ (ဘုရင့္ေနာင္)
မဂၤလာေတာင္ဒဂံု
Mingalar Cinemas Gold Class

>>> သင့္ရဲ႕ထီကံ ပိုေကာင္းေစမယ့္ အရာမ်ား


၆။ Line Walker 2 ( ရုပ္ရွင္ရံု ၆ ခုတြင္ ျပသမည္။ )

ေနျပည္ေတာ္
မဂၤလာစံျပ
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)
မဂၤလာတာေမြ (ဘုရင့္ေနာင္)
Mingalar Cinemas Gold Class
JCGV (Junction City)


၇။ The Divine Fury

Mingalar Cinemas Gold Class


၈။ HOBBS & SHAW ( ရုပ္ရွင္ရံု ၂ ခုတြင္ ျပသမည္။ )

JCGV (St.John)
JCGV (Square)


၉။ သူစိမ္းအိမ္ ( ရုပ္ရွင္ရံု ၉ ခုတြင္ ျပသမည္။ )

JCGV (Junction City)
JCGV (St.John)
JCGV (Square)
JCGV (Mawtin)
Mega Ace ( Capital- ေဒါပံု )
Mega Ace ( ကန္သာယာ- ေျမာက္ဥကၠလာ )
Mega Ace ( Superone - လိႈင္သာယာ )
Mega Ace ( ျမရတနာ - သာေကတ )
Mega Ace ( ေရြဗဟို - တာေမြ )


၁၀။ တေစၧမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ျမဴးျခင္း

မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)


၁၁။ ပုရိသ ( ရုပ္ရွင္ရံု ၉ ခုတြင္ ျပသမည္။ )

Mega Ace ( Capital- ေဒါပံု )
Mega Ace ( ကန္သာယာ- ေျမာက္ဥကၠလာ )
Mega Ace ( Superone - လိႈင္သာယာ )
Mega Ace ( ျမရတနာ - သာေကတ )
Mega Ace ( ေရြဗဟို - တာေမြ )
JCGV (Junction City)
JCGV (St.John)
JCGV (Square)
JCGV (Mawtin)


၁၂။ NERKONDA PAARVAI

JCGV (Junction City)

ရုပ္ရွင္ရုံမ်ား၏ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
http://bit.ly/2Qwt95Q 

ရုပ္ရွင္ရံု တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ျပသမည္႔ ပြဲခ်ိန္မ်ား

မဂၤလာရုပ္ရွင္ရံုမ်ားႏွင့္ သြင္၊ သမၼတ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေရွ႕ေဆာင္၊ ဝဇီရာရုပ္ရွင္ရံုမ်ား 10:00, 12:30, 3:30, 6:30, 9:30
အျခားရံုမ်ားတြင္ ျပသသည္႔ အခ်ိန္မ်ားမွာ တသမတ္ထဲ မရွိေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာေအာင္ တိုက္ရိုက္ ဖုန္းဆက္ ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

( JCGV က ဖုန္းျဖင့္ ၾကိဳတင္လက္မွတ္ ၀ယ္ယူ၍ မရေတာ႔ပါ။ )