ၾသဂုတ္ ၈ မွ ၁၄ ရက္ထိ ရံုတင္မည္႔ ဇာတ္ကားေကာင္းမ်ား

ၾသဂုတ္ ၈ မွ ၁၄ ရက္ထိ ရံုတင္မည္႔ ဇာတ္ကားေကာင္းမ်ား

From August 07, 2019 07:15 until August 14, 2019 23:00

At Mega Ace Cineplex, JCGV, Mingalar Cinemas

Posted by Khine Khine Wai

Categories: Films & Entertainment

Tags: Films in Yangon , Cinemas , Films & Entertainment , Films , JCGV , Mega Ace , Mingalar Cinema

Hits: 810


တစ္ပတ္အတြင္း ( ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထိ ) ၾကည္႔ရႈနိုင္မည္႔ ျမန္မာကားအပါအ၀င္ နိုင္ငံျခား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ရုပ္ရွင္ရံု တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပြဲခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁။ Line Walker 2 ( ရုပ္ရွင္ရံု ၁၃ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
ေနျပည္ေတာ္
ေရွ႕ေဆာင္
မဂၤလာဒဂံုစင္တာ (၂)
Top Royal (ပါရမီ - စိန္ေဂဟာ)
မဂၤလာစံျပ
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)
မဂၤလာစိန္ေဂဟာ (လိႈင္သာယာ)
မဂၤလာေျမာက္ဥကၠလာပ
မဂၤလာတာေမြ (ဘုရင့္ေနာင္)
မဂၤလာေတာင္ဒဂံု
Mingalar Cinemas Gold Class
Mega Ace ( Capital- ေဒါပံု )
JCGV (Junction City)


၂။ ႏိုင္ငံၾကီးသား ( ရုပ္ရွင္ရံု ၁၂ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
သမၼတ
သြင္
မဂၤလာ (သိမ္ႀကီးေစ်း)
Top Royal (ပါရမီ - စိန္ေဂဟာ)
မဂၤလာစံျပ
မဂၤလာ၀ဇီရာ
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)
မဂၤလာစိန္ေဂဟာ (လိႈင္သာယာ)
မဂၤလာေျမာက္ဥကၠလာပ
မဂၤလာတာေမြ (ဘုရင့္ေနာင္)
မဂၤလာေတာင္ဒဂံု
Mingalar Cinemas Gold Class


၃။ The Divine Fury ( ရုပ္ရွင္ရံု ၃ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
ေနျပည္ေတာ္
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)
Mingalar Cinemas Gold Class


၄။ HOBBS & SHAW ( ရုပ္ရွင္ရံု ၅ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
JCGV (Junction City)
JCGV (St.John)
JCGV (Square)
Mega Ace ( Capital- ေဒါပံု )
Mega Ace ( ကန္သာယာ- ေျမာက္ဥကၠလာ )


၅။ သူစိမ္းအိမ္ ( ရုပ္ရွင္ရံု ၉ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
JCGV (Junction City)
JCGV (St.John)
JCGV (Square)
JCGV (Mawtin)
Mega Ace ( Capital- ေဒါပံု )
Mega Ace ( ကန္သာယာ- ေျမာက္ဥကၠလာ )
Mega Ace ( Superone - လိႈင္သာယာ )
Mega Ace ( ျမရတနာ - သာေကတ )
Mega Ace ( ေရြဗဟို - တာေမြ )

>>> သင္ ထီေပါက္ခ်င္ပါသလား


၆။ Parasite
JCGV (Junction City)


၇။ တေစၧမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ျမဴးျခင္း ( ရုပ္ရွင္ရံု ၅ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
ေရွ႕ေဆာင္
မဂၤလာစံျပ
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)
မဂၤလာတာေမြ (ဘုရင့္ေနာင္)
မဂၤလာေတာင္ဒဂံု


၈။ ပုရိသ ( ရုပ္ရွင္ရံု ၉ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
Mega Ace ( Capital- ေဒါပံု )
Mega Ace ( ကန္သာယာ- ေျမာက္ဥကၠလာ )
Mega Ace ( Superone - လိႈင္သာယာ )
Mega Ace ( ျမရတနာ - သာေကတ )
Mega Ace ( ေရြဗဟို - တာေမြ )
JCGV (Junction City)
JCGV (St.John)
JCGV (Square)
JCGV (Mawtin)


၉။ ႏွစ္ပါးသြား Update ( ရုပ္ရွင္ရံု ၂ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
ေရွ႕ေဆာင္
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)

ရုပ္ရွင္ရုံမ်ား၏ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
http://bit.ly/2Qwt95Q 

ရုပ္ရွင္ရံု တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ျပသမည္႔ ပြဲခ်ိန္မ်ား

မဂၤလာရုပ္ရွင္ရံုမ်ားႏွင့္ သြင္၊ သမၼတ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေရွ႕ေဆာင္၊ ဝဇီရာရုပ္ရွင္ရံုမ်ား 10:00, 12:30, 3:30, 6:30, 9:30
အျခားရံုမ်ားတြင္ ျပသသည္႔ အခ်ိန္မ်ားမွာ တသမတ္ထဲ မရွိေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာေအာင္ တိုက္ရိုက္ ဖုန္းဆက္ ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

( JCGV က ဖုန္းျဖင့္ ၾကိဳတင္လက္မွတ္ ၀ယ္ယူ၍ မရေတာ႔ပါ။ )