ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔မွ စ၍ ရုပ္ရွင္ရုံမ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈရမည့္ ရုံတင္ဇာတ္ကားမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔မွ စ၍ ရုပ္ရွင္ရုံမ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈရမည့္ ရုံတင္ဇာတ္ကားမ်ား

From July 31, 2019 05:36 until August 07, 2019 23:00

At Mingalar, JCGV, Mega Ace

Posted by Khine Khine Wai

Categories: Films & Entertainment

Tags: Films in Yangon , Cinemas , Films & Entertainment , Films , JCGV , MegaAce , Mingalar , Mingalar Cinema

Hits: 716


တစ္ပတ္အတြင္း ( ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔ထိ ) ၾကည္႔ရႈနိုင္မည္႔ ျမန္မာကားအပါအ၀င္ နိုင္ငံျခား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ရုပ္ရွင္ရံု တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပြဲခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁။ The Divine Fury ( ရုပ္ရွင္ရံု ၇ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
ေနျပည္ေတာ္
မဂၤလာစံျပ
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)
မဂၤလာစိန္ေဂဟာ (လိႈင္သာယာ)
မဂၤလာေျမာက္ဥကၠလာပ
မဂၤလာတာေမြ (ဘုရင့္ေနာင္)
Mingalar Cinemas Gold Class


၂။ HOBBS & SHAW ( ရုပ္ရွင္ရံု ၇ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
JCGV (Junction City)
JCGV (St.John)
JCGV (Square)
JCGV (Mawtin)
Mega Ace ( Capital- ေဒါပံု )
Mega Ace ( ကန္သာယာ- ေျမာက္ဥကၠလာ )
Mega Ace ( Superone - လိႈင္သာယာ )


၃။ KADARAM KQNDAN ( ရုပ္ရွင္ရံု ၂ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
Mega Ace ( Capital- ေဒါပံု )
Mega Ace ( ေရြဗဟို - တာေမြ )


၄။ JUDGEMENTALL HAIKYA
JCGV (Junction City)


၅။ သူစိမ္းအိမ္ ( ရုပ္ရွင္ရံု ၉ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
JCGV (Junction City)
JCGV (St.John)
JCGV (Square)
JCGV (Mawtin)
Mega Ace ( Capital- ေဒါပံု )
Mega Ace ( ကန္သာယာ- ေျမာက္ဥကၠလာ )
Mega Ace ( Superone - လိႈင္သာယာ )
Mega Ace ( ျမရတနာ - သာေကတ )
Mega Ace ( ေရြဗဟို - တာေမြ )


၆။ 0.0MHz ( ရုပ္ရွင္ရံု ၆ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
ေနျပည္ေတာ္
မဂၤလာစံျပ
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)
မဂၤလာတာေမြ (ဘုရင့္ေနာင္)
မဂၤလာေတာင္ဒဂံု
Mingalar Cinemas Gold Class


၇။ Parasite ( ရုပ္ရွင္ရံု ၄ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
JCGV (Junction City)
JCGV (St.John)
JCGV (Square)

>>> အဲယားကြန္​းမွ အနံ႔ဆိုးထြက္ျခင္း ကင္းေဝးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္ (၅) ခ်က္


၈။ တေစၧမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ျမဴးျခင္း ( ရုပ္ရွင္ရံု ၁၄ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
သမၼတ
သြင္
မဂၤလာ (သိမ္ႀကီးေစ်း)
ေရွ႕ေဆာင္
မဂၤလာဒဂံုစင္တာ (၂)
မဂၤလာစံျပ
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)
မဂၤလာ၀ဇီရာ
Top Royal (ပါရမီ - စိန္ေဂဟာ)
မဂၤလာစိန္ေဂဟာ (လိႈင္သာယာ)
မဂၤလာေျမာက္ဥကၠလာပ
မဂၤလာတာေမြ (ဘုရင့္ေနာင္)
မဂၤလာေတာင္ဒဂံု
Mingalar Cinemas Gold Class


၉။ လက္ထပ္ပါရေစ (Marry Me) ( ရုပ္ရွင္ရံု ၄ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
Mega Ace ( ျမရတနာ - သာေကတ )


၁၀။ The Lion King (3D) ( ရုပ္ရွင္ရံု ၃ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
ေနျပည္ေတာ္
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)
Mingalar Cinemas Gold Class


၁၁။ ႏွစ္ပါးသြား Update ( ရုပ္ရွင္ရံု ၂ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
ေရွ႕ေဆာင္
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)


၁၂။ ၾကိမ္ႏႈန္း ( ရုပ္ရွင္ရံု ၂ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
Mega Ace ( Capital- ေဒါပံု )
Mega Ace ( ကန္သာယာ- ေျမာက္ဥကၠလာ )


၁၃။ Crawl ( ရုပ္ရွင္ရံု ၂ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
မဂၤလာေတာင္ဒဂံု


၁၄။ ခ်ာလီဘ ( ရုပ္ရွင္ရံု ၈ ခုတြင္ ျပသမည္။ )
ေရွ႕ေဆာင္
မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း - စံရိပ္ၿငိမ္)

ရုပ္ရွင္ရုံမ်ား၏ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
http://bit.ly/2Qwt95Q 

ရုပ္ရွင္ရံု တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ျပသမည္႔ ပြဲခ်ိန္မ်ား

မဂၤလာရုပ္ရွင္ရံုမ်ားႏွင့္ သြင္၊ သမၼတ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေရွ႕ေဆာင္၊ ဝဇီရာရုပ္ရွင္ရံုမ်ား 10:00, 12:30, 3:30, 6:30, 9:30
အျခားရံုမ်ားတြင္ ျပသသည္႔ အခ်ိန္မ်ားမွာ တသမတ္ထဲ မရွိေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာေအာင္ တိုက္ရိုက္ ဖုန္းဆက္ ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

( JCGV က ဖုန္းျဖင့္ ၾကိဳတင္လက္မွတ္ ၀ယ္ယူ၍ မရေတာ႔ပါ။ )