Published in Yangon 4 Kids

  ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားကို ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းဝင္ခြင့္ကို ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္က ေၾကညာထားပါတယ္။

Published in Yangon 4 Kids

  ျမန္မာႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ား သုေတသနညီ္လာခံကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ေမလ ၂၄ ႏွင့္ ၂၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမ၌ က်င္းပသြားမည္ဟု အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးႂကြယ္က ေျပာပါတယ္။

Published in Yangon 4 Kids

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္ လာမည့္ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ စတင္အသံုးျပဳမည့္ Grade - 6 သင္႐ိုးသစ္၌ ပၪၥမတန္းသင္႐ိုးေဟာင္းမွ သင္ခန္းစာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သင္ခန္းစာသစ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေရးဆြဲထားၿပီး စနစ္ေဟာင္းကိုျပန္မသြားဘဲ ေက်ာင္းသား ဗဟုိျပဳစနစ္ျဖင့္သင္ၾကားေပးရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး က ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Published in Yangon 4 Kids

    ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ကစ၍ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကို ယခင္ကဲ့သို႔ သံုးလမပိတ္ေတာ့ဘဲ ႏွစ္လသာပိတ္မည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလး၀င္း ကေျပာထားပါတယ္။

Published in Yangon 4 Kids

  Times Higher Educationအဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္တဲ့ ကမာၻ႔တကၠသိုလ္အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက တကၠသိုလ္ေတြ လာမယ့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္က စၿပီး ပါ၀င္ႏုိုင္ေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရွိရပါတယ္။

Published in Yangon 4 Kids

  ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ား ၾကည့္ႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားကို ျမိဳ႔နယ္အလိုက္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ၁။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ သက္ဆိုင္ရာ စာစစ္ဌာနေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း ကပ္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂။ ထို႔အျပင္ - အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ - ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ - ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ - လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ - ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ - သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊…

Published in Yangon 4 Kids

  သုံးစြဲသူ ၂၃ သန္းေက်ာ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးႏွင့္ ဦးေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္ MPT သည္ နည္းပညာနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၉ ေက်ာင္း မွ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃၉၆ ဦးကို အလုပ္သင္ သင္တန္းသားအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရရွိနိုင္ရန္ လက္ခံလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

Published in Yangon 4 Kids

  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အခမဲ့ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို သိရွိေစရန္ အလို႔ငွာ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပလိုက္သည္။ သူငယ္တန္း (KG) တန္းအတြက္ ေက်ာင္းသုံးျပ႒ာန္းစာအုပ္တစ္စုံတန္ဖိုးမွာ (၁၄၁၇)က်ပ္ (၇၅)ျပား ျဖစ္ျပီး ပါရွိသည့္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားမွာ သခ်ၤာအေျခခံ၊ ပုံဆြဲျခင္းႏွင့္ေဆးျခယ္ျခင္း၊ သင္ယူမႈရလဒ္မွတ္တမ္းႏွင့္ ဗ်ည္းအကၡရာ၊ ကိန္းဂဏန္းေတြ အေရးက်င့္ၾကမယ္တို့ ျဖစ္သည္။ ပထမတန္း (Grade-1) သင္႐ိုးသစ္အတြက္ ေက်ာင္းသုံးျပ႒ာန္းစာအုပ္တစ္စုံတန္ဖိုးမွာ (၃၆၂၈)က်ပ္ (၂၀)ျပား၊ ဒုတိယတန္း (Grade-2) သင္႐ိုးသစ္အတြက္ (၃၂၇၉)က်ပ္ (၆၈)ျပား၊ တတိယတန္း (Grade-3) သင္႐ိုးသစ္အတြက္ (၂၉၈၉)က်ပ္ (၈၀)ျပား တို႔ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔၏ ဗလာစာအုပ္ တစ္ဒါဇင္တန္ဖိုးမွာ (၂၀၀၀)က်ပ္ျဖစ္ျပီး ပါရွိသည့္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားမွာ…

Published in Yangon 4 Kids

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသုံးျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို ကေလးတိုင္း ရရွိရန္အတြက္ မိမိေနထိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္သာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း ျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေက်ာင္းသားဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္း၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္း၊ ထပ္ေလ်ာ႔ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္အားလုံး ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ၀န္ၾကီးဌာန ဝက္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။ ၁။ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္း မျပဳပါရန္၊ ၂။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၂၀…

Published in Yangon 4 Kids

  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းရဲ႕ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ၃၂.၆၃ ရွိခဲ႔ျပီး ေျဖဆိုသူ ဦးေရ ၁၂၁,၇၆၂ အနက္ ၃၉,၇၃၂ ေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါတယ္။

Page 1 of 2