Published in Yangon 4 Kids

  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ သတင္းစာတိုက္ႀကီးမွ ၂ဝ၂ဝခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ၂ဝ၂၂ခုႏွစ္၊ မတ္လပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာသင္စားရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ သတင္းစာ ပညာေတာ္သင္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူေနျပီ ျဖစ္သည္။