Friday, 15 November 2019 05:06

DSC_8788_1.jpeg

၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ဝင္ခြင့္ရ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ႏိုဝင္ဘာ (၁၈) ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ (၁၃) ရက္အတြင္း ေက်ာင္းအပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားကေၾကညာထားသည္။

တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ကို ဒီဇင္ဘာ (၂) ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းတက္လိုသူမ်ားသည္ ႏိုဝင္ဘာ (၂၆) ရက္မွစကာ တကၠသိုလ္အေျပာင္းအေရႊ႕ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕လိုေသာတကၠသိုလ္၏ အနိမ့္ဆံုးဝင္ခြင့္ျပဳသည့္အမွတ္ႏွင့္ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပည့္မီရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕လိုေသာတကၠသိုလ္မွ လက္ခံမွသာေျပာင္းခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ေန႔သင္တန္းအားလံုး၏ ေက်ာင္းအပ္ခနွဳန္းထားမ်ား

"တကၠသိုလ္တစ္ခုကေန တျခားတစ္ခုကိုေျပာင္းခ်င္ရင္ ကိုယ္ဝင္ခြင့္ရတဲ့တကၠသိုလ္ဆီက ေထာက္ခံခ်က္ယူၿပီး သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားရပါတယ္။ သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္ရင္ေတာ့ ေျပာင္းတဲ့တကၠသိုလ္ကလည္း ေက်ာင္းဝင္မွတ္ပံုတင္ခြင့္မျပဳပါဘူး" ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ တစ္ေက်ာင္းသို႔ေျပာင္းရာတြင္ မူလဝင္ခြင့္ရထားသည့္ေက်ာင္းႏွင့္ ပထမဆံုးဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလိုသည့္ေက်ာင္း၏ အနိမ့္ဆံုးဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္လိုအပ္သည္။

နွစ္ ၂၀ ၾကာပိတ္ထားသည့္ ေအာင္ဆန္း စက္မႈလက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္း ျပန္ဖြင့္မည္

ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ အျမင့္ဆံုးစာရင္းတကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသပညာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး)၊ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ဟူသည့္ တကၠသိုလ္ (၁၄) ခုက ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို သီးျခားေရြးခ်ယ္ထားသည္။

ထိုတကၠသိုလ္ (၁၄) ခုအနက္ ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (၁) ခုတည္းကသာ လူေတြ႔စစ္ေဆးထားၿပီး က်န္တကၠသိုလ္မ်ားက တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပဲြရမွတ္ျဖင့္သာ ဝင္ခြင့္ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

ေဆးတကၠသိုလ္ႏွင့္ေဆးႏွီးႏႊယ္တကၠသိုလ္မ်ား၏ ဝင္ခြင့္ကိုက်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနကစိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး အျခားတကၠသိုလ္မ်ား၏ဝင္ခြင့္ကို ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႔က စိစစ္ေရြးခ်ယ္ထားသည္။

Source: 7Day News


Read times
Rate :
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.