Friday, 15 March 2019 10:39

53556252_2094101383972178_3989104266622009344_n-min.jpg

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို မတ္ ၆ ရက္မွစတင္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအရ စစ္ေဆးခဲ့ရာ မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ဇီဝေဗဒဘာသာတြဲႏွင့္ ေဘာဂေဗဒဘာသာတြဲမ်ား စစ္ေဆးမႈၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေမးခြန္းပုံစံေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုေမးခြန္းပုံစံအေျပာင္းအလဲမ်ားအရ ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေျပာင္းလဲထားေသာပုံစံမွာ ယခင္ေမးခြန္းထက္ ေ႐ြးခ်ယ္ရမႈ နည္းပါးၿပီး စနစ္တက်ေျဖဆိုရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားပါဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ ဂုဏ္ထူးရရွိမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္း သင္ဆရာမ်ားက သုံးသပ္ေျပာၾကားထားပါတယ္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခဲ့ရသည့္ ဘာသာရပ္ေျခာက္ခုအနက္ သခ်ၤာဘာသာေန႔တြင္ ေျဖဆိုရမႈပိုမိုခက္ခဲလာသည္ဟုဆိုကာ အျခားဘာသာရပ္မ်ားတြင္လည္း ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားတြင္ ၁၈ ပုဒ္ ခန႔္ေပးထားကာ ၁၀ ပုဒ္ခန႔္ ေ႐ြးခ်ယ္ေျဖဆိုရသည့္ အပိုင္းမ်ားကို ယခုႏွစ္တြင္ ၁၂ ပုဒ္မွ ၁၀ ပုဒ္ ေ႐ြးခ်ယ္ေျဖဆိုရျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

“သခ်ၤာေမးခြန္းအေျပာင္းအလဲမွာ အရင္တစ္မွတ္တန္ေမးတဲ့ေနရာမွ အခုတစ္ပုဒ္ သုံးမွတ္တန္အျဖစ္ေမးတယ္။ သုံးမွတ္တန္က စနစ္တက် တြက္ပုံတြက္နည္းကိုေဖာ္ျပၿပီး ေျဖရတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေတြအတြက္က်ေတာ့ အခ်ိန္မေလာက္တာေတြနဲ႔ စနစ္တက်မေျဖရင္ အမွတ္မရႏိုင္တာေတြရွိတယ္။ ေမးခြန္းအေနနဲ႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ေျပာင္းလဲသြားတာမ်ိဳးေတာ့ မရွိပါဘူး။ ေမးခြန္းေျပာင္းလဲလာတဲ့အေပၚ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ပိုေကာင္းလာႏိုင္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ စနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ေတာ့ရမွာပါ။ သင္ၾကားေရး အေတြ႕အႀကဳံအရဆိုရင္ေတာ့ ဂုဏ္ထူးအေရအတြက္ေတြ ေလ်ာ့ႏိုင္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ တစ္ႏွစ္လုံးေလ့က်င့္တဲ့အခါမွာကို ခါတိုင္းေလာက္ အမွတ္မရတာေတြရွိတယ္။ ဓာတုေဗဒေမးခြန္းမွာဆိုရင္လည္း အရင္ထက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းသြားတယ္။ အရင္က သိပ္မေမးတဲ့အခန္းေတြက ပိုေမးလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ တစ္အုပ္လုံးကိုၿခဳံၾကည့္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ေတာ့ ေအာင္ႏိုင္ေပမဲ့ ဂုဏ္ထူးထြက္ဖို႔မလြယ္ဘူး။ အခုလိုေျပာင္းလဲလာတဲ့အတြက္ အရင္လိုသင္ခန္းစာအခန္းေတြ လႊတ္မရဘဲတကၠသိုလ္ပညာေရးအတြက္ အေျခခံပိုပါလာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရွိ KMC ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ သခ်ၤာဘာသာျပ ဆရာဦးကိုကို က ေျပာၾကားထားပါတယ္။

ေမးခြန္းေျပာင္းလဲထားမႈမွာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ခက္ခဲသည့္ပုစာၦမ်ားကို ေျပာင္းလဲေမးျမန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယခင္ေမးေနက်ေမးခြန္းပုံစံမ်ားအား ပုံစံေျပာင္းကာ ေမးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္တြင္လည္း ေမးေလ့ေမးထေမးခြန္းပုံစံျဖင့္ကြဲကာ သင္ခန္းစာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္မွသာ ေျဖဆိုႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းပုံစံမ်ားပါဝင္လာေၾကာင္း ေဘာဂေဗဒဘာသာျပဆရာမ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ယခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲစာစစ္ဌာန ၂၀၃ ခုရွိၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားသူ ၁၂၃၇၂၉ ဦးရွိေၾကာင္း၊ ယခင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေျဖဆိုရန္စာရင္းေပးသြင္းသူဦးေရ ၁၁၆၈၁၉ ဦးရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၆၉၀၀ ေက်ာ္ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး စာစစ္ဌာနအေနျဖင့္လည္း ၁၁ ခုပိုမိုေၾကာင္း၊ ေျဖဆိုမႈပ်က္ကြက္ စာရင္းမ်ားအရ ဘာသာရပ္အလိုက္ မတူညီမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း မတ္ ၁၂ ရက္အထိ လာေရာက္ေျဖဆိုသည့္ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ဇီဝေဗဒ၊ ေဘာဂေဗဒဘာသာတြဲ မဟုတ္ေသာ အျခားဘာသာတြဲျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုမႈမွာ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလုံးအေနျဖင့္ တစ္ဦးသာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအရ အဓိကယူေျဖဆိုသည့္ဘာသာတြဲ ႏွစ္ခုမွာ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈၿပီးဆုံးၿပီျဖစ္ကာ အျခားဘာသာတြဲမွ က်န္ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ပထဝီဝင္ဘာသာႏွင့္ သမိုင္းဘာသာမ်ားကို မတ္ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ သိရပါတယ္၊

Source: Eleven Media


Read 113 times Last modified on Friday, 15 March 2019 11:17
Rate :
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.