Monday, 11 March 2019 07:12
NUS (National University of Singapore) တကၠသိုလ္မွ Civil & Structual Engineering ဌာနသည္ ကင္းဘရစ္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ကာလီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္တို႔ကို ေက်ာ္တက္သြားၿပီး အင္ဂ်င္နီယာ ဌာနမ်ားထဲတြင္ ကမၻာ့အဆင့္ နံပါတ္ ၂ ေနရာကို ေရာက္သြားၿပီဆိုျခင္းက စင္ကာပူအတြက္ အားတက္စရာ တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ 
 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ Quacquarelli Symonds (QS) ပညာေရးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ကမၻာ့တကၠသိုလ္မ်ား၏ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္၌ စင္ကာပူသည္ ထိပ္တန္းကို ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔ထိပ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ MIT (Massachusetts Institute of Technology) တကၠသိုလ္တစ္ခုတည္းသာ ရွိေတာ့သည္။ ယမန္ႏွစ္က NUS သည္ ကမၻာ့အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ နံပါတ္ ၆ ေနရာတြင္ ရွိေနရာမွ ယခုအခါ နံပါတ္ ၂ ေနရာကို ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အာရွတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈအဆင့္အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။
 
ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဌာနအလိုက္ အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ကို ကမၻာ့တကၠသိုလ္ႀကီး ၁၄ ေက်ာင္းတြင္ သတ္မွတ္ရာ၌လည္း NUS က ဌာန ၉ ခုပါဝင္ၿပီး၊ NTU (Nanyang Technological University) က ၅ ခု ပါဝင္ေနသည္။ ထိုအေရအတြက္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထက္လည္း စင္ကာပူက သာေနသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ျပေနသည္။ တ႐ုတ္က ဌာန ၄ ခု၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဂ်ပန္က ၃ ခုစီသာ ထိပ္တန္းဌာနမ်ားေနရာကို ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ 
 
စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ တကယ္အလုပ္လုပ္ေနသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဌာနေပါင္း ၇၆ ခုဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးေနသည့္အနက္ ၄၁ ဌာနေလာက္က ကမၻာ့အဆင့္တြင္ အျမင့္ဆံုး သင္ၾကားႏိုင္ေသာ ဌာနမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံေနရေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္တို႔ကိုပါ ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္ၿပီဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ Material Science ဘာသာရပ္တြင္လည္း ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး တတိယေနရာတြင္ ရွိေနေစရန္ NTU က ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ပထမေနရာတြင္ MIT တကၠသိုလ္က ရွိေနၿပီး၊ ဒုတိယေနရာတြင္ Stanford တကၠသိုလ္က ရွိေနသည္။ Business & Management ဘာသာရပ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ SMU (Singapore Management University) သည္ ထိပ္တန္း ၅၀ စာရင္းဝင္ၿပီး အဆင့္ ၄၁ ခ်ိတ္ထားသည္။
 
တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ထိပ္တန္း ၁၀ မွ ၂၀ အတြင္း ဝင္လာရန္ မနည္းႀကိဳးပမ္းေနရခ်ိန္တြင္ စင္ကာပူကေတာ့ နံပါတ္ ၅ ေအာက္ကို မေရာက္ေစရန္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္တက္သည့္ ဘြဲ႔ရအေရအတြက္ကလည္း ႏွစ္စဥ္တိုးေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အေရးရွာေဖြေပးရန္ ကုမၸဏီမ်ား၏ မ်က္စိက်စရာ ေနရာတစ္ေနရာလည္း ျဖစ္လာသည္။ 
 
အဓိကအေၾကာင္းမွာ စင္ကာႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးအေပၚတြင္ အေလးထားကာ ျမႇင့္တင္ေပးေနမႈႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။ စင္ကာပူသည္ အနာဂတ္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးလမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ေပးမည့္ ကမၻာ့ဗဟိုခ်က္မ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းေနသျဖင့္ ပညာေရးျဖင့္ ေခတ္မီေအာင္ အမွန္တကယ္တည္ေဆာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ားအေနႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ ႀကိဳးစားေနမႈမ်ားက စင္ကာပူကို ကမၻာအလယ္တြင္ ဂုဏ္ျမင့္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
 
QS အေနႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံသည္ အေကာင္းဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း သိႏိုင္ရန္အတြက္ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၁၂၀၀ ကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၈ ႏိုင္ငံတြင္ ေလ့လာခဲ့ရပါသည္။ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ၄၈ မ်ိဳးကို အဖြဲ႔ငါးဖြဲဲ႕ ျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။ ပညာရွင္ေပါင္း ၈၃၀၀၀ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ ေပါင္း ၄၂၀၀၀ ထံမွ ဆႏၵမဲမ်ား ေတာင္းခံခဲ့သည္။ အကိုးအကား က်မ္းေပါင္း သန္း ၁၅၀ ႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာစာတမ္းေပါင္း ၂၂ သန္းတို႔ထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး တကၠသိုလ္ဌာနမ်ားကို သတ္မွတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔သည္ ပညာသင္ၾကားရန္သြားေရာက္သည့္ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားထဲ၌ အဆင့္ ၂၈ ႏွင့္ ၁၃ ခ်ိတ္ၾကသည္။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္သည္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္တစ္ခုအေနႏွင့္ ရပ္တည္ေနသည္။ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ဘာသာရပ္ ၁၂ ခုကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေနသည္။ ဟားဗတ္ႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ MIT က ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ဘာသာရပ္ ၁၁ ခု သင္ၾကားေနေၾကာင္း စာရင္းထြက္လာသည္။ 
 
အေမရိကတြင္ ဟားဗတ္ႏွင့္ MIT တို႔က ဂုဏ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အေမရိကန္အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကအေျခအေန ေကာင္းလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ကမၻာ့အဆင့္တြင္ ၆ ဆင့္ျပဳတ္က်သြားၿပီး ယခင္အဆင့္ ၂၈ မွ ၃၄ ကို ေရာက္သြားသည္။
 
တ႐ုတ္တကၠသိုလ္မ်ားသည္ အဆင့္ ၅၀ အတြင္းဝင္ရန္ပင္ မနည္းႀကိဳးစားေနၾကရသည္။ ၿဗိတိန္ကေတာ့ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္အဆင့္ ၁၀ အတြင္း ဝင္လာသည္။ ဆြစ္တကၠသိုလ္မ်ားကလည္း ဥေရာပတြင္ ထိပ္တန္းေနရာသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

source the voice 


Read 70 times Last modified on Monday, 11 March 2019 07:29
Rate :
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.