Published in Daily Life

  တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ မေကာင္းေသာသတင္းကိုေတာ့ ၾကားရတတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္ သားကိစၥ၊ ေရႊကိစၥ၊ အထည္၊ ထီး၊ ဖိနပ္ ကိစၥေတြမွာလည္း စိတ္ညစ္ရတတ္အတယ္။ ရည္ရြယ္ထားသမွ် ရဲရဲလုပ္ပါ။ လုပ္တာကနည္းနည္း ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းတာကမ်ားမ်ားဆိုတဲ့ကာလပါပဲ။ ဘာသာေရးအလုပ္၊ ပညာေရးအလုပ္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံျခားကိစၥေတြ အထူးေကာင္းပါတယ္။ စပ္တူရွယ္ယာကိစၥေတြလည္း ေအာင္ျမင္မယ္။ ေျမ၊ ဖုန္း၊ ဆိုင္၊ စက္ ေကာင္းေသာဝင္ျခင္းမ်ားႀကံဳ မယ္။ ဆန္၊ ဆီ၊ ေဆး၊ ဆား၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ အဂၤါနံ၊ ၾကာသပေတးနံအလုပ္ေတြ အလုပ္ျဖစ္အက်ိဳးေပးမယ္။ ေငြကံလည္း ေကာင္းေနပါတယ္။ အလွဴမဂၤလာပြဲေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးလုပ္ေလေလ ကံေကာင္းေလေလကိန္းမ်ိဳးပါပဲ။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား၊ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ား ေကာင္းေသာခြာခြဲျခင္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အတိတ္မွာျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ေအာင့္ေမ့သတိရဖြယ္…

Published in Daily Life

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား သူတစ္ပါးကိစၥမွာ ၾကားညပ္တတ္ပါတယ္။ ဆီး၊ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွားေခါင္း၊ အစာအိမ္ ဒုကၡေပး တတ္ပါတယ္။ ခရီးကံအလြန္ ေကာင္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အကူအညီေကာင္းေတြ ရတတ္တယ္။ အိမ္ကိစၥ၊ အဖိုးတန္ပစၥည္းဝယ္ ေရာင္းကိစၥေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။  ေျမ၊ အေမြ၊ ဖုန္း၊ ပညာေရးကိစၥမ်ား ဆံုးျဖတ္ရခက္ေနမယ္။ ျပႆနာႀကီးေတြ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ရွင္းေနရတတ္ပါတယ္။ ရန္ပတ္လည္ ဝိုင္းေနတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ သတင္းေကာင္း ၾကား ရတတ္ၿပီး ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားအတြက္ေတာ့ ေဝးေလေကာင္းေလ၊ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ မၾကည့္ခ်င္ဆိုတဲ့ ကိန္းမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္။ အနီ၊အျပာ၊အဝါ ေရာင္မ်ား ကံေကာင္းေစပါလိမ့္မယ္။  ထီဝါသနာပါရင္ (၈၆) အတြဲလိုက္ပူးေနတဲ့ ဂဏန္း ကို…

Published in Daily Life

ဆရာ မင္းသိမ္းခိုင္ (ေရႊရမ္းထူးလင္း)ခုနစ္ရက္သားသမီးတို႔အတြက္ ေဗဒင္ယၾတာမ်ား၂၀၁၇ ဇြန္လ ၂၃ရက္ မွ ဇူလိုင္လ ၆ရက္ေန႔ အတြင္းတနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား သတင္းေကာင္းေတြ ၾကားရတတ္တယ္။ အႀကီးအကဲေတြနဲ႔ အယူအဆကြဲလြဲ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္သလို ေအာက္လက္ ငယ္သားအတြက္ စိတ္ပူရတတ္တယ္။ စာရြက္စာတမ္း၊ စပ္တူရွယ္ယာကိစၥေတြအတြက္လည္း စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ ရာထူးေနရာ အခြင့္အေရးေတြ ႀကံဳရတတ္တယ္။ ေအာင္ျမင္မယ္။ ကံေကာင္းၿပီး ေငြရတတ္တယ္။ အလုပ္အေျခအေန တိုးတက္ ႏိုင္ၿပီး အထည္အလိပ္၊ ထီး၊ ဖိနပ္ လက္ေဆာင္ ရတတ္တယ္။ မထင္မွတ္ဘဲ သတင္းေကာင္းမ်ား ၾကားရတတ္တယ္။ ႏွလံုးသားေရး ကံေကာင္းအံ့။ အိမ္ေထာင္ေရး ကေတာက္ကဆ အခ်ိဳ႕ ရွိေနအံ့။ အျဖဴေရာင္၊ အနက္ေရာင္ မ်ားမ်ားဝတ္ပါ။ ဝမ္းဗိုက္၊ ေလ၊ လက္၊…

Published in Daily Life

ဆရာ မင္းသိမ္းခိုင္ (ေရႊရမ္းထူးလင္း)ခုနစ္ရက္သားသမီးတို႔အတြက္ ေဗဒင္ယၾတာ၂၀၁၇  ဇူလိုင္ ၇   ရက္မွ  ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္အတြင္းတနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားဒီရက္မ်ိဳးမွာ ခရီးထြက္ေနေလ ေကာင္းေလပါပဲ။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးေကာင္းေတြလည္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးက အကူအညီ၊ အဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ ေပၚလာမယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြရဲ႕ သတင္းေကာင္းလည္း ၾကားရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ေနရာ၊ အိမ္ေနရာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြလည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းသစ္စတာ၊ ေနရာေျပာင္းတာေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဘာသာေရးပိုလုပ္ေပးပါ။ ျပႆနာႀကီးေတြ ႀကံဳရတတ္တယ္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မိတာေလးေတြလည္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ စက္ကိစၥ၊ စပ္တူကိစၥ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥေတြ လံုးဝ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ အခ်စ္ေရးမွာ၊ အိမ္ေထာင္ေရး တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္မၾကည့္ခ်င္ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ အပ်က္အပ်က္နဲ႔ ႏွာေခါင္း ေသြးထြက္ၿပီး လမ္းခြဲရမတတ္…

Published in Daily Life

ဆရာမင္းသိမ္းခိုင္ (ေရႊရမ္းထူးလင္း)ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးတို႔အတြက္ ေဗဒင္ယၾတာ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္အတြင္းတနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားနာမည္ဂုဏ္သတင္းတက္စရာေတြ ႀကံဳမယ္။ ရာထူးေနရာ အခြင့္အေရးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား၊ လူမ်ိဳးျခား ကိစၥေတြလည္း အက်ိဳးထူးမယ္။ အလွဴမဂၤလာ အစီအစဥ္ေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။ အထည္၊ ထီး၊ ဖိနပ္၊ ကား၊ ေက်ာက္၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ကင္မရာလုပ္ငန္းေတြ အက်ိဳးေပးေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္အေဆာက္အဦးကိစၥလည္း ေအာင္ျမင္မယ္။ စပ္တူကိစၥ၊ ေရႊကိစၥ၊ ငယ္သားကိစၥ၊ မိသားစုကိစၥေတြအတြက္ေတာ့ စိတ္႐ႈပ္ေခါင္းစားရတတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕သင့္ပါတယ္။ ခ်စ္သူရည္းစားေတြအတြက္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာေတြ အထူးႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ၿပီး အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြအတြက္ေတာ့ တက်က္က်က္ ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ အျဖဴ၊ အနက္ေရာင္ေတြ ကံေကာင္းေစပါတယ္။ ၾကက္ခြပ္၊ ကားတိုက္…

Published in Daily Life

ဆရာ မင္းသိမ္းခိုင္ (ေရႊရမ္းထူးလင္း)ခုနစ္ရက္သားသမီးတို႔အတြက္ ေဗဒင္ယၾတာ၂၀၁၇ ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္မွ  ဩဂုတ္လ ၂၄ ရက္အတြင္း တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအဖိုးတန္စက္ပစၥည္း၊ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂေတြ ဝင္မယ္။ မထင္မွတ္ဘဲ ႏိုင္ငံျခား၊ လူမ်ိဳးျခား၊ အဆက္အသြယ္ အကူအညီ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားေၾကာင့္ စိတ္႐ႈပ္ရတတ္တယ္။ အနီးကပ္လူရင္းထဲက သစၥာေဖာက္ သြားတတ္တယ္။ ေငြကိစၥ၊ ပစၥည္းကိစၥ၊ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥေတြမွာလည္း ေတ့လြဲေလးေတြ လြဲေနတတ္ပါတယ္။ ဘာမဆို၊ ေခါင္းေအးေအးနဲ႔ ဆံုးျဖတ္သင့္တဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ စပ္တူကိစၥ စာခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။ ဆိုင္သစ္၊ အိမ္သစ္၊ ေနရာသစ္ကိစၥေတြ၊ ေျခေထာက္၊ ခါး၊ ဗိုက္၊ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္သင့္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ေျပလည္မႈရၿပီး တစ္ေယာက္တည္း ေနလိုစိတ္ေတြ မ်ားေနတတ္ပါတယ္။ စကားေတြ႐ႈပ္လို႔ ရွင္းရတတ္ပါတယ္။…

Published in Daily Life

ဆရာ မင္းသိမ္းခိုင္ (ေရႊရမ္းထူးလင္း)ခုနစ္ရက္ သားသမီးတို႔အတြက္ ေဗဒင္ယၾတာ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ မွ စက္တင္ဘာလ ၅ရက္ အတြင္းတနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ အစစအရာရာ သတိႀကီးႀကီး ထားဖို႔လိုပါတယ္။ ရန္ပတ္လည္ဝိုင္းေနမယ္။ ခရီးကံအလြန္ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အေဝးက အကူအညီေကာင္းေတြ ရတတ္တယ္။ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း၊ အုတ္၊ သစ္၊ သံ၊ သြပ္၊ အသီးအႏွံ၊ ေရထြက္ကုန္၊ ခရီး သြားလုပ္ငန္းေတြ အက်ိဳးေပးမယ္။ ေျမ၊ အေမြ၊ ဖုန္း၊ ပညာေရးကိစၥမ်ား ဆံုးျဖတ္ရခက္ေနမယ္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ သတင္းေကာင္းၾကားရတတ္ၿပီး ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားအတြက္ေတာ့ ေဝးေလေကာင္းေလ၊ မ်က္ႏွာ မၾကည့္ခ်င္ ဆိုတဲ့ကိန္းမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္။ အနီ၊အျပာ၊အဝါေရာင္မ်ား ကံေကာင္းေစပါလိမ့္မယ္။ ဆီး၊ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွားေခါင္း၊ အစာအိမ္နဲ႔…

Published in Daily Life

ဆရာ မင္းသိမ္းခိုင္ (ေရႊရမ္းထူးလင္း)ခုနစ္ရက္သားသမီးတို႔အတြက္ ေဗဒင္ယၾတာ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္အတြင္း တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားရည္ရြယ္ထားသမွ် ရဲရဲလုပ္ပါ။ လုပ္တာက နည္းနည္း ေအာင္ျမင္တာမ်ားမ်ား ဆိုတဲ့ကာလပါပဲ။ ဘာသာေရးအလုပ္၊ ပညာေရးအလုပ္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံျခားကိစၥေတြ အထူးေကာင္းပါတယ္။ စပ္တူရွယ္ယာကိစၥေတြလည္း ေအာင္ျမင္မယ္။ ေျမ၊ ဖုန္း၊ ဆိုင္၊ စက္ ေကာင္းေသာဝင္ျခင္းမ်ား ႀကံဳမယ္၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ေဆး၊ ဆား၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ အဂၤါနံ၊ ၾကာသပေတးနံအလုပ္ေတြ အက်ိဳးေပးမယ္။ ေငြကံလည္း ေကာင္းေနပါတယ္။ ဘာသာေရး လုပ္ေလေလ ကံေကာင္းေလေလ ကိန္းမ်ိဳးပါပဲ။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား၊ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ား ေကာင္းေသာခြာခြဲျခင္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အျဖဴေရာင္၊ အဝါေရာင္ေတြ…

Published in Daily Life

ဆရာ မင္းသိမ္းခိုင္ (ေရႊရမ္းထူးလင္း)ခုနစ္ရက္သားသမီးတို႔အတြက္ ေဗဒင္ယၾတာ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္အတြင္း တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအဖက္ဖက္က အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ေပၚလာမယ္။ အလုပ္ေတြ ခ်ဲ႕သင့္၊ တိုးသင့္၊ အရွိန္ျမႇင့္သင့္တဲ့ အခ်ိန္ပါပဲ။ ကံတရားက ကိုယ့္ကို မ်က္ႏွာေပးတဲ့ကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ စပ္တူကိစၥ၊ စာခ်ဳပ္ကိစၥေတြေတာ့ သတိထားပါ။ ကိုယ္တိုးတက္ ေအာင္ျမင္လာတဲ့အေပၚ မနာလို အၿပိဳင္အဆိုင္ေတြလည္း ေပါလာမယ္။ အမႈနဲ႔ပတ္သက္ ရတတ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးမ်ား မေရမရာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဆံုးရံႈးမလိုျဖစ္ေနတဲ့ ေရႊ၊ ေငြ၊ ပစၥည္း၊ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္ရတတ္တယ္။  ျပႆနာေဟာင္း၊ ေရာဂါေဟာင္းမ်ား ျပန္ေပၚလာတတ္။ အလုပ္တိုင္း၊ ေနရာတိုင္းမွာ ကူညီမစမယ့္ သူမ်ားေနတတ္ တယ္။…

Published in Daily Life

  ၇ ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ၁၃.၆.၂၀၁၉ မွ ၁၉.၆.၂၀၁၉ အထိ တစ္ပတ္စာကံၾကမၼာမ်ားကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

Page 1 of 4