Thursday, 13 February 2020 07:04

Screenshot_from_2020-02-13_14-04-09.png

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ခုနွစ္ရက္သားသမီးမ်ားတြက္ ဆရာစံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္စာကံၾကမၼာ၊ အဆိုးအေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

သူတစ္ပါးအေပၚ အားနာလြယ္ျခင္း၊ ယုံလြယ္ျခင္း ေလွ်ာ့ပါ။ သူတစ္ပါးကိစၥ ၾကားဝင္တာဝန္ယူျခင္း၊ အာမခံျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့ပါ။ သူမ်ားျပႆနာ ကိုယ့္ျပႆနာျဖစ္တတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား သတိႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ပါ။ အေပ်ာက္အရွ မ်ားတတ္သည္။ အကုန္အက် မ်ားတတ္သည္။ အနီေရာင္ႏွင့္ အနက္ေရာင္ တြဲဖက္ဝတ္ဆင္ျခင္း ေရွာင္ပါ။
ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အိုးအေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန႔္ပစ္ပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

ျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေန အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာဝန္းက်င္မွ ဒုကၡေပးေသာသူမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ဓာတ္က် စိတ္ပ်က္ကာ လုပ္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳသင့္ပါ။ အခက္အခဲမွန္သမွ် ရင္ဆိုင္၍ ေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္က ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အထင္အရွားရရွိမည္။ စိတ္ေဒါသႏွင့္ မာန္မာနကိုအေျခတည္၍ ျပႆနာတို႔ကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ခုံအက်ိဳးမ်ား ရွာေဖြစြန႔္ပစ္ပါ။

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ား

တစ္ပါးသူကိစၥအတြက္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ အပင္ပန္းခံ၍ ေဆာင္႐ြက္ရျခင္း ႀကဳံမည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ား ဦးစားေပး၍မရ။ အတိတ္ကာလက ဒုကၡအႀကိမ္ႀကိမ္ေပး၍ မိမိဘဝအတြင္းမွ ထုတ္ပယ္ထားေသာသူက အတန္တန္ေတာင္းပန္လာ၍ ခြင့္လႊတ္လက္ခံမိရာမွ ထိုသူမွပင္ မိမိအား ထပ္မံျပႆနာရွာဒုကၡေပး၍ စိတ္ေသာကေရာက္ရမည္။
ယၾတာ ။ ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ ဇြန္းအက်ိဳးမ်ား ရွာေဖြစြန႔္ပစ္ပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရၿပီး လူေရာစိတ္ေရာ ပင္ပန္းရမည္။ ကတိပ်က္သူမ်ား၊ စကားမ်ားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္မည္။ အိမ္တြင္းေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရာမွ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေပါက္ၾကား၍ စိတ္ညစ္ရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဖ႐ုံယို ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

သင့္အိမ္မွာ အညံ့ေတြ ကင္းစင္ခ်င္ရင္ ရွင္းလင္းသင့္တဲ့ ပစၥည္း (၆) မ်ိဳး

ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းမည့္ကိစၥမ်ား တတ္အားသေ႐ြ႕ ေရွာင္ပါ။ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား ႀကဳံတတ္သည္။ လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ားရပ္တန႔္၍ အလုပ္သစ္စတင္ရမည္။ အမႈထမ္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံျပင္၍ ပုံစံသစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ကာလအတန္ၾကာ တတ္ေယာင္ကားလုပ္ေနေသာ အႀကီးအကဲလက္ေအာက္မွ လြတ္ကင္းမည္။
ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ယပ္ေတာင္ေဟာင္းတစ္ခု စြန႔္ပစ္ပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

အထူးအေရးပါေသာ ဘဝအလွည့္အေျပာင္းရွိမည္။ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိေအာင္ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။ အက်ိဳးရရွိမႈကို ေမွ်ာ္ကိုးျခင္းမရွိဘဲ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွ ထူးျခားေသာအက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းမည္။ အိုးအိမ္ေနရာ၊ အလုပ္ေနရာတို႔တြင္ အေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ား ႀကဳံမည္။ အိုးအိမ္ စတင္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေမၿမိဳ႕ပန္း ဘုရားကပ္လႉပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

လူမ်ိဳးကြဲ၊ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္လအတြင္းက လက္လြန္ဆုံးရႈံးထားေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိမည္။ ခရီးသြားရန္ စီစဥ္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ကိုယ္တိုင္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဆက္စပ္ေနေသာ ဝန္းက်င္တြင္လည္းေကာင္း ခရီးသြားရျခင္း ႀကဳံမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သက္သတ္လြတ္ ပဲကုလားဟင္း ဒါနျပဳပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

၅၂၈-၁၅၀ဝ ေမတၱာ အလုံးစုံေကာင္းေသာအေနအထား ရွိသည္။ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းရမည္။ အလုပ္စီးပြားတိုးတက္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား ရာထူးအဆင့္တိုးတက္မည္။ အဆင့္ျမင့္တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရမည္။ ေနရာေကာင္းရမည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား စီးပြားျဖစ္ထြန္းမည္။
ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ဖိနပ္ေဟာင္းမ်ား စြန႔္ပစ္ပါ။

သိလိုသည္မ်ားကိုလဲ ဖုန္းဆက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
ဆရာစံဇာဏီဘို (ဖုန္း-ဝ၁၃၆၄၁၆၃၉၊ ဝ၉၇၃၁၇၀၇၉၉)

အျခားေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား >>>https://bit.ly/2m0YYZ7

Zawgyi

တစ်ပတ်အတွင်း ပြောင်းလဲမည့် သင့်ကံကြမ္မာ အဆိုးအကောင်းများ

ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့အထိ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများတွက် ဆရာစံဇာဏီဘို၏ တစ်ပတ်စာကံကြမ္မာ၊ အဆိုးအကောင်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးသူများ

သူတစ်ပါးအပေါ် အားနာလွယ်ခြင်း၊ ယုံလွယ်ခြင်း လျှော့ပါ။ သူတစ်ပါးကိစ္စ ကြားဝင်တာဝန်ယူခြင်း၊ အာမခံခြင်းများ လျှော့ပါ။ သူများပြဿနာ ကိုယ့်ပြဿနာဖြစ်တတ်သည်။ ငွေကြေးကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စများ သတိနှင့် ဆောင်ရွက်ပါ။ အပျောက်အရှ များတတ်သည်။ အကုန်အကျ များတတ်သည်။ အနီရောင်နှင့် အနက်ရောင် တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ခြင်း ရှောင်ပါ။
ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အိုးအဟောင်းများ ရှာဖွေစွန့်ပစ်ပါ။

တနင်္လာနေ့ မွေးသူများ

ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေ အပြောင်းအလဲများနှင့် ဆက်ဆံရသောဝန်းကျင်မှ ဒုက္ခပေးသောသူများကို အကြောင်းပြု၍ စိတ်ဓာတ်ကျ စိတ်ပျက်ကာ လုပ်နေသည့်လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းခြင်းမပြုသင့်ပါ။ အခက်အခဲမှန်သမျှ ရင်ဆိုင်၍ ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်က အောင်မြင်မှုများ အထင်အရှားရရှိမည်။ စိတ်ဒေါသနှင့် မာန်မာနကိုအခြေတည်၍ ပြဿနာတို့ကို အကျယ်ချဲ့ခြင်း မပြုပါနှင့်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္လာနေ့တွင် ခုံအကျိုးများ ရှာဖွေစွန့်ပစ်ပါ။

အင်္ဂါနေ့ မွေးသူများ

တစ်ပါးသူကိစ္စအတွက် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ အပင်ပန်းခံ၍ ဆောင်ရွက်ရခြင်း ကြုံမည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများ ဦးစားပေး၍မရ။ အတိတ်ကာလက ဒုက္ခအကြိမ်ကြိမ်ပေး၍ မိမိဘဝအတွင်းမှ ထုတ်ပယ်ထားသောသူက အတန်တန်တောင်းပန်လာ၍ ခွင့်လွှတ်လက်ခံမိရာမှ ထိုသူမှပင် မိမိအား ထပ်မံပြဿနာရှာဒုက္ခပေး၍ စိတ်သောကရောက်ရမည်။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂ ါနေ့တွင် ဇွန်းအကျိုးများ ရှာဖွေစွန့်ပစ်ပါ။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွေးသူများ

လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မဟုတ်သော လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရပြီး လူရောစိတ်ရော ပင်ပန်းရမည်။ ကတိပျက်သူများ၊ စကားများသူများနှင့် တွေ့မည်။ လူမှုရေးပြဿနာများဖြစ်မည်။ အိမ်တွင်းရေးပြဿနာများ ဖြစ်တတ်သည်။ ယုံယုံကြည်ကြည်နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စ လျှို့ဝှက်ချက်များ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရာမှ လျှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြား၍ စိတ်ညစ်ရမည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဖရုံယို ဆွမ်းတော်တင်ပါ။

ရာဟု (ဗုဒ္ဓဟူးမွန်းလွဲ) မွေးသူများ

ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းမည့်ကိစ္စများ တတ်အားသရွေ့ ရှောင်ပါ။ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းနှင့်ပတ်သက်သော ပြဿနာများ ကြုံတတ်သည်။ လုပ်ငန်းဟောင်းများရပ်တန့်၍ အလုပ်သစ်စတင်ရမည်။ အမှုထမ်းများ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံပြင်၍ ပုံစံသစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ကာလအတန်ကြာ တတ်ယောင်ကားလုပ်နေသော အကြီးအကဲလက်အောက်မှ လွတ်ကင်းမည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးမွန်းလွဲပိုင်းတွင် ယပ်တောင်ဟောင်းတစ်ခု စွန့်ပစ်ပါ။

ကြာသပတေးနေ့ မွေးသူများ

အထူးအရေးပါသော ဘဝအလှည့်အပြောင်းရှိမည်။ တိုးတက်မှုများရရှိအောင် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ အကျိုးရရှိမှုကို မျှော်ကိုးခြင်းမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်မှုများမှ ထူးခြားသောအကျိုး ဖြစ်ထွန်းမည်။ အိုးအိမ်နေရာ၊ အလုပ်နေရာတို့တွင် အပြောင်းအလဲကိစ္စများ ကြုံမည်။ အိုးအိမ် စတင်တည်ဆောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် မေမြို့ပန်း ဘုရားကပ်လှူပါ။

သောကြာနေ့ မွေးသူများ

လူမျိုးကွဲ၊ လူမျိုးခြားနှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းများ အကျိုးပေးမည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်လအတွင်းက လက်လွန်ဆုံးရှုံးထားသော ရပိုင်ခွင့်များ လက်ဝယ်ပြန်လည်ရရှိမည်။ ခရီးသွားရန် စီစဉ်မှုများ အောင်မြင်မည်။ ကိုယ်တိုင်တွင်လည်းကောင်း၊ ဆက်စပ်နေသော ဝန်းကျင်တွင်လည်းကောင်း ခရီးသွားရခြင်း ကြုံမည်။
ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သက်သတ်လွတ် ပဲကုလားဟင်း ဒါနပြုပါ။

စနေနေ့ မွေးသူများ

၅၂၈-၁၅၀ဝ မေတ္တာ အလုံးစုံကောင်းသောအနေအထား ရှိသည်။ မိတ်ဆွေအကြီးအကဲထံမှ အထောက်အကူကောင်းရမည်။ အလုပ်စီးပွားတိုးတက်မည်။ လုပ်ငန်းခွင်မှသူများ ရာထူးအဆင့်တိုးတက်မည်။ အဆင့်မြင့်တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ရမည်။ နေရာကောင်းရမည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်သူများ စီးပွားဖြစ်ထွန်းမည်။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် ဖိနပ်ဟောင်းများ စွန့်ပစ်ပါ။

သိလိုသည်များကိုလဲ ဖုန်းဆက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဆရာစံဇာဏီဘို (ဖုန်း-ဝ၁၃၆၄၁၆၃၉၊ ဝ၉၇၃၁၇၀၇၉၉)

အခြားဗေဒင်နှင့် လက္ခဏာဆရာများ >>>https://bit.ly/2m0YYZ7


Read times
Rate :
(1 Vote)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.