Tuesday, 24 December 2019 06:09

Ostello_Bello_Hostel_calendar-012-1-1140x794.jpg

ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ဆရာစံဇာဏီဘို၏ ခုနွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာကံၾကမၼာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

စိတ္ကူးသစ္ႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ လမ္းသစ္ထြင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈရမည္။ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈကို ဦးစားေပးပါ။ တစ္ပါးသူစကား နားေယာင္၍ ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္းလုပ္က အမွားၾကဳံတတ္သည္။ သူတစ္ပါးကိစၥမ်ားကို ၾကားဝင္၍ တာဝန္ယူျခင္း၊ အာမခံျခင္း ေ႐ွာင္ပါ။ ကိုယ္က ကူညီ၍ အေျခအေန႐ႈပ္ေထြးသည္ဟု ယူဆခံရကာ ေစတနာမွေဝဒနာျဖစ္မည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။
ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အုန္းႏို႔သာဂူ ေသာက္သုံးပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ ေမတၱာေရးစန္းပြင့္မည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီးလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းတို႔မွ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အေျခအေနတို႔ကို လက္ခံအသုံးခ်၍ အလိုျပည့္စုံ တိုးတက္မည္။ ေရ႐ွည္တည္ၿမဲျခင္း မ႐ွိသည့္အျပင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္၊ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ေမတၱာေရး စန္းပြင့္ျခင္းကို ႀကဳံမည္။
ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ကံ့ေကာ္ၫြန္႔ ဘုရားလွဴပါ။

သင့္အိမ္မွာ အညံ့ေတြ ကင္းစင္ခ်င္ရင္ ရွင္းလင္းသင့္တဲ့ ပစၥည္း (၆) မ်ိဳး

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ား

အဆုံးသတ္ခါနီးမွ အေႏွာင့္အယွက္ၾကဳံမည္။ ရန္၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည္။ ေနရာအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ကိစၥမ်ား စီစဥ္ႏိုင္မည္။ ေနထိုင္ေသာ ေနရာ၏ အျမင့္ဆုံးေနရာ မ်က္ႏွာၾကက္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအႏၲရာယ္ ျဖစ္တတ္သည္။ လွ်ပ္စစ္မီးတို႔မွ မီးလန္႔ျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ အကာအရံမဲ့ အျမင့္သို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳရ။ အျမင့္မွ က်တတ္သည္။ ေဆာင္႐ြက္သည့္ကိစၥမ်ားအေပၚ လိုက္လံေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။
ယၾတာ ။ ။ အဂၤါေန႔တြင္ စပါးတြဲခ်ိတ္၍ ငွက္တို႔ကို အစာေကြၽးပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

ေဆာင္႐ြက္သမွ် အဆင္ေျပမည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွ တက္လမ္းေပၚမည္။ လုပ္သမွ် ထင္႐ွားေပၚလြင္မည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္၍ မရ။ ကိုယ့္အေပၚအမ်ားက စိတ္ဝင္စား အေလးထားမည္။ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကးတို႔မွ အက်ိဳးအျမတ္ရ႐ွိမည္။ စီးပြားဥစၥာတိုးတက္မည္။ အလုပ္ကံေကာင္းမည္။ ခက္ခဲေသာျပႆနာမ်ား ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မည္။ ခရီးတစ္ခုသို႔သြားစဥ္ လမ္းခုလတ္၌ မူလသြားမည့္အစီအစဥ္မ႐ွိေသာ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ျခင္း မျပဳရ။
ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ႐ြက္လွပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

ေဆးထိုးေဆးေသာက္ မွားယြင္းတတ္သည္။ အစာအဆိပ္ျဖစ္တတ္သည္။ ေခြးကိုက္ခံရတတ္သည္။ အဆိပ္႐ွိသတၱဝါ၊ အစြယ္႐ွိသတၱဝါတို႔၏ အႏၲရာယ္ကို အထူးျပဳဂ႐ုစိုက္ပါ။ ညအခ်ိန္မေတာ္ အလည္လြန္သြားလာျခင္း မျပဳရ။ လူမွား၍ အႏၲရာယ္ျပဳခံရတတ္သည္။ အမႈျပႆနာမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရတတ္သည္။ အဖိုးတန္ေသာ စက္ပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား လုယက္ခံရတတ္သည္။ ခိုးဝွက္ခံရတတ္သည္။ အေလ်ာ္အစားရမည္လည္း မဟုတ္။
ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲတြင္ ေရသန္႔ အလွဴဒါနျပဳပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

အလိုျပည့္စုံမည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ဘဝအဆင့္တိုးတက္မည္။ လူမ်ိဳးကြဲ အက်ိဳးေပးမည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္ေကာင္းရမည္။ ေနရာေကာင္းသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တိုးတက္မည္။ အတတ္ပညာကိုအသုံးခ်၍ ဘဝအေျခအေန အဆင့္တိုးတက္မည္။ အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္း ျပဳျပင္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွန္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျမပဲယိုစားပါ။

အိမ္ေျမႇာင္ စုတ္ထိုးရင္ ဘာျဖစ္နိုင္သလဲ

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ငန္းႏွစ္မ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္ရမည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ရပ္တန္႔ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ စတင္ႏိုင္မည္။ ကြယ္လြန္သြားၿပီးေသာသူတို႔အား အိပ္မက္ျမင္မက္ေသာ္ ယခင္ သုသာန္ျပင္အျဖစ္ အသုံးျပဳေသာေနရာတြင္ အသစ္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ရပ္ကြက္ေဒသ႐ွိ ထီဆိုင္တြင္ ထီထိုးပါ။ ကာလ႐ွည္ၾကာ မိမိဘဝဝန္းက်င္မွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသူႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သံပရာသီး ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

အၾကံအစည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွန္သမွ်ကို စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ရန္၊ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မည္။ ဘဝအေျခအေန တိုးတက္မည္။ ပညာသင္တန္းတြင္ အဆင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္မႈကိုရမည္။ မိသားစုပိုင္ လက္လြန္ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ေငြ၊ ပစၥည္းမ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရ႐ွိမည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ အဆင့္ျမင့္တက္လမ္း ရ႐ွိမည္။ လူမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။
ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ နဂါးေမာက္သီး ဆြမ္းေတာ္ကပ္ပါ။

သိလိုသည္မ်ားကိုလဲ ဖုန္းဆက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
ဆရာစံဇာဏီဘို (ဖုန္း-ဝ၁၃၆၄၁၆၃၉၊ ဝ၉၇၃၁၇၀၇၉၉)

အျခားေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား >>>https://bit.ly/2m0YYZ7


Read times
Rate :
(1 Vote)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.