Thursday, 17 October 2019 08:02

Bay-Din.jpg

ဆရာစံဇာဏီဘို၏ ခုနွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာကံၾကမၼာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ား တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ႀကဳံႏိုင္သည္။ ကံအခြင့္အေရး အသစ္ပြင့္မည္။ ရည္မွန္းခ်က္လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ အိုးအိမ္ကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ ေျပာဆိုေဆာင္႐ြက္ေအာင္ျမင္မည္။ မိမိအား အမ်ိဳးမ်ိဳးဒုကၡေပးသည့္သူမ်ား ရန္ေဘးမွ ကင္းလြတ္မည္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေရွ႕တိုးႏိုင္ျခင္း မရွိ။
ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဘုရားတြင္ ဆီမီးလႉဒါန္းပူေဇာ္ပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြား၊ လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ မိမိအေပၚအႏိုင္ယူ စိုးမိုးထားသူမ်ားကိုပင္ ျပန္လည္စိုးမိုးႏိုင္ေသာ အေနအထားရွိသည္။ တစ္ပါးသူ မေတြးမျမင္ေသာ ရႈေထာင့္မ်ားကို စိတ္ကူးထဲေပၚလာၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရာမွ ထူးျခားတိုက္ဆိုင္စြာ ေငြေၾကးအလုံးအရင္းဝင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။
ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ခရမ္းေရာင္သစ္ခြ မိမိနံေဘးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားရွိပါ။

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ား

မူလမွန္းထားသည္ကတစ္မ်ိဳး၊ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ေသာအခါ၌ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေသာေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းကူးေျပာင္း၍ ေဆာင္႐ြက္ရာမွ တစ္စတစ္စ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ဦးတည္ခ်က္အသစ္သို႔ပင္ ေရွးရႈမည့္ကိန္းႀကဳံမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္။ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ ေဆြမ်ိဳး၊ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းျဖစ္တတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ အဂၤါေန႔တြင္ ဇြန္ပန္းပြင့္ အနီးအပါးထားရွိပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

ေနရာသစ္ ပုံစံသစ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရမည္။ မူလရည္႐ြယ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ႐ုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာသည့္ အေျခအေနကို အသုံးခ်ၿပီး ေဆာင္႐ြက္သည့္ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္ျခင္းႀကဳံမည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ပ်က္ယြင္းခဲ့သည့္ အလုပ္အႀကံအစည္မ်ား ျပန္လည္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လက္ဖက္ အလႉဒါနျပဳပါ။

သင့္အိမ္ကို လာဘ္တိတ္ျခင္းနဲ႔ ဘုန္းကံနိမ့္ျခင္း ကင္းေဝးေအာင္ ဒါေတြကို ေရွာင္ပါ။

ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

စိတ္ကူးရည္႐ြယ္ထားၿပီး လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနသည့္ကိစၥမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သည့္ကာလျဖစ္သည္။ ရန္၊ အၿပိဳင္အဆိုင္ႏွင့္ယွဥ္၍ လုပ္ငန္းစီးပြား ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ လက္လြန္ထားသည့္ေငြမ်ား၊ ရသင့္လ်က္ ၾကန႔္ၾကာေနသည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲတြင္ ဝါးတူအေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန႔္ပစ္ပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

မိသားစုတြင္ အလုပ္စီးပြားတိုးတက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးကံေကာင္းျခင္းရွိမည္။ ခရီးလမ္းတြင္ ၾကန႔္ၾကာျခင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကဳံျခင္းရွိက အလြန္ေကာင္းသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အညံ့ႀကဳံၿပီး လိုရာေရာက္ေသာအခါတြင္ မူလရည္မွန္းစိတ္ကူး စီစဥ္ထားသည္ထက္ပို၍ အဆင္ေျပမည္။ ၿပိဳင္ဘက္ အားလုံးအေပၚအႏိုင္ယူ ေအာင္ျမင္မည့္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။
ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ မီးရထားပုံစံငယ္ အနီးအပါးတြင္ ထားရွိပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

တစ္စုံတစ္ရာမွမရွိဘဲ လက္လြတ္ဆုံးရႈံးေနရာမွ မထင္မွတ္ဘဲ အလုပ္အခြင့္ေကာင္းႀကီးရမည္။ အလုပ္လက္ခံၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲ ပိုေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းအခြင့္အေရးရမည္။ အေျပာင္းအလဲျပဳရန္အတြက္ လူမႈေရးရႈေထာင့္မွ တြက္ဆဝန္ေလးမႈမရွိပါႏွင့္။ ပိုေကာင္းေသာလမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္လိုက္ပါ။
ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သေဘၤာသီးမွည့္ ဘုရားကပ္လႉပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

အဆုံးသတ္ခါနီးကိစၥမ်ား၊ အၿပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္ျခင္းႀကဳံမည္။ ကတိစကား မတည္သူမ်ားႏွင့္ႀကဳံမည္။ သစၥာမရွိေသာသူမ်ား မိမိအား ဒုကၡေပးမည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္သည္။ ခရီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကံေကာင္းသည္။
ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ဒန္းၫြန႔္ခုနစ္ၫြန႔္ ဘုရားကပ္လႉပါ။

သိလိုသည္မ်ားကိုလဲ ဖုန္းဆက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

ဆရာစံဇာဏီဘို (ဖုန္း-ဝ၁၃၆၄၁၆၃၉၊ ဝ၉၇၃၁၇၀၇၉၉)

အျခားေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား >>>https://bit.ly/2m0YYZ7


Read times
Rate :
(1 Vote)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.