Thursday, 10 October 2019 03:31

embeddedIMG BurmeseZodiac 850px 1 600x600

ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ရက္ေန႔ အထိ ခုနွစ္ရက္သားသမီးမ်ား၏ တစ္ပတ္အတြင္း ကံၾကမၼာ၊ အဆိုးအေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

တနဂၤေႏြ

မိမိ၏အနာဂတ္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား အားရဖြယ္ၾကားသိ ခံစားရပါလိမ့္မည္။ ယခင္ကထက္ အလုပ္ပို၍ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုပါသည္။ ေျမေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနပါေသာ တန္ဖိုးရွိသည့္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို တူးေဖာ္ရရွိေစတတ္ပါသည္။ ေဝးလံေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ စြန္႔စား၍ သြားလာလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား မျပဳသင့္ပါ။ အတူတကြ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ၾကသူ အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲစရာ ျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။ ေရလမ္းခရီးမသြားသင့္ပါ။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္ၾကသူအခ်င္းခ်င္း အမွားေထာက္ အျငင္းပြားစရာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါေသာ္လည္း နားေဖာက္သတင္းစကား အမွာအား မဂၤလာရွိစြာ ၾကားသိခံစားရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ၾကာဆံခ်က္ ဒါနျပဳေပးပါ။

တနလၤာ

မိမိ၏ ကုသိုလ္ကံအခြင့္အေရးမ်ား ထူးျခားစြာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။ ဌာနဆိုင္ရာအတြင္း မိမိသည္ အေရးပါအရာေရာက္သူ ျဖစ္ပါလ်က္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ဝန္ေလးေနသူမ်ားႏွင့္သာ ႀကဳံေတြ႕ေနရပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏ တတ္သိနားလည္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူ ပံ့ပိုးကူညီလိုေသာစိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လိုပါသည္။ ဘုရားဖူးခရီး၊ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား သြားလာႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ အိပ္ေရးပ်က္မခံပါႏွင့္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏ အေျခအေနသည္ ၿငိဳျငင္လ်က္ တြန္႔ဆုတ္မႈ သေဘာတရားအထာ ရွိေနသည္ ဆိုပါလၽွင္ လိုခ်င္လ်က္ႏွင့္ပင္ စြန္႔ထုတ္မႈျဖင့္ ေက်ာခိုင္းျဖစ္ေအာင္သာ ႀကိဳးစားေပးလိုက္ပါ။
ယၾတာ ။ ။ ကေလးတစ္ဦးအား ေနၾကာေစ့ေလွာ္ တစ္ထုပ္ ဒါနျပဳလိုက္ပါ။

အဂၤါ

မိမိ၏ ေမၽွာ္လင့္ရည္မွန္းထားခ်က္မ်ား တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။ ေငြရရန္ၾကန္႔ၾကာေနမႈမ်ားလည္း အလြယ္တကူ ေျပလည္ပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းတစ္ပါးသို႔ ခရီးထြက္ရန္ အဆင္ေျပ ကံေကာင္းေစတတ္ပါသည္။ တစ္ပါးသူ၏ မလိုမုန္းထားျခင္း ခံရေစတတ္ပါသည္။ ပညာေရးကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္ပါဝင္စားမႈ လြန္ကဲေနရပါလိမ့္မည္။ အတတ္ပညာအသစ္အဆန္းမ်ားလည္း အလြယ္တကူ သင္ယူတတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါသည္။ လက္ေအာက္ငယ္သားတခ်ိဳ႕ႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စိတ္တစ္စိတ္ အေတာ္အသင့္ျဖင့္ စုစည္းမိေလတိုင္း၊ တိတ္တဆိတ္ေမၽွာ္လင့္မႈျဖင့္ ရင္ခုန္ေနရျခင္းမ်ိဳး ခံစားေနရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ကေလးမ်ားအား ဆန္ျပဳတ္ အာဟာရဒါနျပဳေပးပါ။

သင့္အိမ္ကို လာဘ္တိတ္ျခင္းနဲ႔ ဘုန္းကံနိမ့္ျခင္း ကင္းေဝးေအာင္ ဒါေတြကို ေရွာင္ပါ။

ဗုဒၶဟူး

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ စိတ္သြားတိုင္းက္ိုယ္ပါျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈျပဳျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ လႈပ္ရွားသြားလာရပါေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အထူးအက်ိဳးေပးေနပါလိမ့္မည္။ အလ်င္စလိုျပဳမူ တတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အမွားမ်ားေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ မိမိအတြက္ တိုင္ပင္ေဖာ္မိတ္ေဆြေကာင္း လိုေနပါလိမ့္မည္။ မိမိႏွင့္ ဆက္ဆံပတ္သက္ေနရပါေသာ အသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္ ဆႏၵမရွိပါဘဲ ပူးတြဲေပါင္းသင္း လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းမ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္။ မိမိတစ္ဦးတည္း အထီးက်န္ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနမ်ားလည္း ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အေတြးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အက်ိဳးမဲ့စြာျဖင့္၊ ကေလးဆိုး၊ ဆိုးႏြဲ႕ကာ အႏိုင္ယူတတ္ပါေသာ ခ်စ္သူအတြက္ အျပစ္ယူခက္ေနရျခင္းမ်ိဳး ခံစားေနရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား ဖ႐ုံယို လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါ။

ၾကာသပေတး

ပုံမွန္ဝင္ေငြထက္ပိုေသာေငြမ်ား ဝင္လာပါလိမ့္မည္။ မိမိရရန္ရွိထားပါေသာ ေငြေၾကးမ်ားလည္း အလြယ္တကူ ေတာင္းယူရရွိပါလိမ့္မည္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးလိုသူမ်ားလည္း ေပါမ်ားေနရပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြဆရာသမားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားျပား ေစတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္ေစတတ္ပါသည္။ အနည္းငယ္ႀကိဳးစား႐ုံမၽွျဖင့္ မိမိျဖစ္ခ်င္သည္မ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ကာလဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားႏွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ ေဒါသစိတ္ကင္းႏိုင္ေလ ကံေကာင္းေလဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အသစ္ရွာ မုန္းေမ့ထြက္ခြာသြားသူ၏ ပုံရိပ္မ်ားစြာသည္ စုံမွိတ္ထားပါေသာ မ်က္လုံးအစုံတြင္ ေမ့မရပါေသာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားအျဖစ္ ခံစားေနရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ ႀကံဆစ္ကေလးမ်ား လႉေပးပါ။

ေသာၾကာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကိုင္ရန္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ရရန္ရွိထားပါေသာ ေငြေၾကးမ်ား အလြယ္တကူျပန္လည္ ရရွိပါလိမ့္မည္။ အမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈခံရပါလိမ့္မည္။ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုရာတြင္ အခက္အခဲမရွိ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ သားသမီးမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေပၚတြင္ မုဒိတာပြားေနမိပါလိမ့္မည္။ ေျခေထာက္ေအာက္ပိုင္းႂကြက္သားမ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ မၾကာခဏ ေခါင္းမူးေခါင္းကိုက္ ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ဆုံရသမၽွ အလြမ္းမဖက္ခ်စ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံလိုပါလၽွင္ ႀကဳံရသမၽွတြင္ ရမ္းတြက္၍ လက္ခံခ်စ္မိေစျခင္းမ်ိဳး မျပဳမိပါေစႏွင့္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ သံပရာရည္တစ္ခြက္ ဒါနျပဳေပးပါ။

စေန

ေရရွည္ဆက္ဆံရမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္မႈ ျပဳရပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ခရီးတိုမ်ားသြားရပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏ ဝင္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ေဝးကြာမႈ၊ ခြဲခြာမႈမ်ား ရွိေနရပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း အေလအလြင့္၊ ျဖဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါသည္။ မိမိကို ေငြေၾကး၊ လုပ္ငန္း၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္လႊမ္းမိုးမႈျပဳရျခင္း ခံရေစတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူႏွင့္ပတ္သက္သမၽွ အခ်က္အလက္သိုမွီးကာ စိတ္ႀကိဳက္ေလ့လာမႈျပဳထား၍ အဆင္ေျပပါေသာ္လည္း အသက္ထက္ပိုႀကီးေနသည့္ သူ႕႐ုပ္ရည္အေနအထားေၾကာင့္ အေျဖစကားေပးရန္ ဝန္ေလးေနမိပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ အဝါေရာင္မီးလုံးတစ္လုံး လႉေပးပါ။

သိလိုသည္မ်ားကိုလဲ ဖုန္းဆက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္၊
ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ ( 09 253817608 )

ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား >>>https://bit.ly/2m0YYZ7


Read times Last modified on Thursday, 10 October 2019 06:53
Rate :
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.