Thursday, 28 February 2019 07:35

တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္းမ်ား

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား

မိမိကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မွားယြင္းစြာလုပ္ကိုင္မိျခင္းေၾကာင့္ ေငြဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ အေတြးအေခၚႏွင့္ အႀကံအစည္ဟူသမၽွ တို႔သည္ ျဖစ္ခ်င္သည့္ဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျဖစ္ေနမည္။ သားသမီးမ်ားအတြက္ စိတ္မ ခ်မ္းေျမ႕စရာမ်ား ၾကားသိခံစားရတတ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ေကာင္းမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ ယခုကာလတြင္ ဖက္စပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးတြဲလုပ္ ကိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ရပါလိမ့္ မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအျဖစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အ တြယ္အတာကင္းမဲ့စြာျဖင့္ မဖြယ္မရာသတင္းခ်ဲ႕ကာ ေျပာဆိုေနျခင္းကို ၾကားသိခံစားေန ရပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ အိမ္ကဘုရား၌ အုန္းသီးစိတ္မ်ား ကပ္လႉေပးပါ။

တနလၤာ သားသမီးမ်ား

ဝန္ထမ္းမ်ား မထင္မွတ္ပါဘဲ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ားရရွိေစတတ္ပါသည္။ မူလ ေနရာမွ အျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတတ္ပါသည္။ ခရီးသြားလာရျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးျပဳပါလိမ့္မည္။ အဂၤါ၊ ေသာၾကာ၊ စေန သားသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးေပးခံစားခြင့္ ရရွိပါလိမ့္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ထားေသာကိစၥမ်ားမွ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ားရရွိပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးထိန္း ခ်ဳပ္၍ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အဆင္ေျပစြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္ သတိျပဳပါ။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏ အႏိုင္ယူ အျပစ္ရွာ အခ်စ္မပါ ခံစားမႈေၾကာင့္ မဆိုင္သူနစ္နာ ေမတၱာသံသယ တစ္ခု ျဖစ္ေပၚခံစားရျခင္းမ်ိဳး ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ သြပ္ျပားတစ္ခ်ပ္ လႉေပးပါ။

အဂၤါ သားသမီးမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္ႏွစ္မ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေစတတ္ပါ သည္။ အလွအပႏွင့္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္၊ မြမ္းမံ၊ တပ္ဆင္၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားမွ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ စိတ္ပင္ပန္းမႈမ်ားလည္း ခံစားရပါ လိမ့္မည္။ မိမိ၏အထက္လူႀကီးမ်ားထံမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား အ ျပည့္အဝရရွိပါလိမ့္မည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးကဲေသာအက်ိဳးေပးခံ စားခြင့္မ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြမ်ား၏လွည့္စားမႈတြင္ မထင္မွတ္ပါဘဲ အသုံးခ်ခံရ တတ္ပါသျဖင့္ သတိထားပါ။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူသည္ မိမိအေပၚတြင္ ဘက္မျပန္၊ အန္မတု၊ တစ္သက္ပန္ စံျပဳစရာ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ိဳးႏွင့္ လက္တြဲရပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ႏြားႏို႔ကပ္လႉေပးပါ။

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား

စီးပြားၿပိဳင္လုပ္က္ိုင္ေဆာင္႐ြက္ၾကသူအခ်င္းခ်င္း ကိစၥမ်ားစြာတြင္ မထင္ႏိုင္ ေသာ စိတ္ခ်ထားသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္သြားရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစ တတ္ပါသျဖင့္ အထူးသတိရွိေစလိုပါသည္။ လူယုံထား၍မရပါ။ မိမိရွိရာသို႔ ျပႆနာမ်ား စြာသည္ ေရာက္ရွိလာေစတတ္ပါသည္။ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳေပးရန္လိုအပ္ပါက အ ေဝးမွ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္သာ ကူညီမႈျပဳေပးပါ။ မိမိ၏အခက္အခဲႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအတြက္ ၾကာသပေတး၊ တနလၤာသားသမီးမ်ားထံမွ အကူအညီရယူရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ အခ်စ္ေရးတြင္ မေမၽွာ္ဘဲေရာက္၊ မေခၚဘဲ ေပါက္ခ်လာတတ္ပါေသာ မိမိ၏အျပဳအမူအ တြက္ ခ်စ္သူ၏ အျပစ္တင္ခံရျခင္းမ်ား ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။

ယၾတာ ။ ။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား ေရွာက္သီးသုပ္တစ္ပြဲ ဒါနျပဳေပးပါ။

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား

ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိပါေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းထူေထာင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားမႈျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ အတူေန ထိုင္သူမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားေစတတ္ပါသည္။ သဘာ၀မက်ေသာ ကာမဂုဏ္အေပ်ာ္အပါးကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တစ္ဦးတည္း အထီးက်န္စြာ ေနထိုင္လိုစိတ္ျဖစ္ေနမိတတ္မည္။ အထားမွားေသာပစၥည္း တစ္မ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ျငင္းခုန္ေျပာဆိုမႈျပဳရျခင္းမ်ား ႀကဳံရေစတတ္ ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ သိပ္ခင္တိုင္း မေရာမိေသာ္လည္း စိတ္ထင္တိုင္း အေျပာရွိတတ္ ပါေသာ မိန္းကေလးမ်ိဳးျဖင့္ ဆုံဆည္းမႈ ျဖစ္ရေစတတ္ပါသည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ခိုငွက္မ်ားအား အာဟာရဒါနျပဳေပးပါ။

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား

စီးပြားေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိုက္အခံျပဳ ရွင္းလင္းေျပာဆိုရ ျခင္းမ်ားျပဳရပါလိမ့္မည္။ ရန္မကင္းေစေသာ ျပႆနာရွင္းရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ စကားဖက္ၿပိဳင္ေျပာဆိုရျခင္း မ်ားတြင္ မိမိမွ အႏိုင္ရရွိပါလိမ့္မည္။ မိမိပိုင္ေငြေၾကးမ်ားထဲမွ ေပ်ာက္ဆုံးမႈျဖစ္ေစရတတ္ ပါသည္။ စိတ္ေျပစိတ္ရွင္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဘုရားဖူးခရီးထြက္ရပါလိမ့္မည္။ ပညာေရး ကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္ပါဝင္စားမႈ အားနည္းေနတတ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ရန္ လို အပ္ပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား၌ အေၾကာင္းရင္းတရား အကုန္အမွားရွိေနျခင္းသည္ အေပါင္းအသင္းစကား ယုံစားမိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္တစ္ခြက္ ဒါနျပဳေပးပါ။

စေန သားသမီးမ်ား

စိတ္႐ႈပ္ေထြးရေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။ သားသမီးမ်ား၏က်န္းမာေရးအတြက္ ပူပန္မႈျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ားရတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕၍လုပ္ကိုင္ ရတတ္ပါသည္။ စရိတ္စကကုန္က်ေငြသည္ ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ပိုေနတတ္ပါသည္။ စိတ္တိုင္းမက်ျဖစ္ရေစေသာ ခရီးထြက္ရတတ္ပါသည္။ ေငြေၾကးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိအေနျဖင့္ ေစ့စပ္ေသခ်ာ ျပဳႏိုင္မွသာ အဆင္ေျပ စိတ္ခ်ရေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်စ္ ေရးတြင္ အ႐ႈံးထပ္တူခံစားရေစသည့္ ၫွိႏႈိင္းမႈတြင္ တလြဲအေျဖ ႏွစ္ဦးမညီခဲ့ပါလၽွင္ လြဲေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေနၾကပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေျမပဲျပဳတ္ဆြမ္းကပ္လႉေပးပါ။


Credit: ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ


Read 111 times Last modified on Thursday, 28 February 2019 07:51
Rate :
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.