Wednesday, 13 March 2019 05:10

Screenshot_from_2019-03-13_11-20-28-min_1.png

Oway မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပီးျပည္စံုေသာ Online Booking အေတြ႕အၾကံဳအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

Oway မွ ၄င္း၏ကိုယ္ပိုင္ Algorithm နည္းစနစ္အား တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး အြန္လိုင္းခရီးသြားဘြတ္ကင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအေတြ႕အၾကၤဳအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ Oway ဟာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာထိပ္တန္း ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တစ္ခုတည္းေသာ အြန္လိုင္း ခရီးသြားေအဂ်င္စီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

၄င္း၏နည္းပညာဟာ သံုးစြဲသူမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ၊ ေရြးခ်ယ္မႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ျပန္အမ္းေငြ ျပန္မရျခင္းႏွင့္ ဘြတ္ကင္ ဖ်က္သိမ္းမႈမ်ား ခက္ခဲျခင္း စသည့္တို႔အား အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သံုးစြဲသူေတြ သူတို႔ရဲ႕ ေငြေၾကးအေပၚမူတည္ျပီး အေကာင္းဆံုး ဟိုတယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ထိပ္တန္းဟိုတယ္မ်ားနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ Oway ရဲ႕ နည္းပညာအဖြဲ႔ဟာဆိုရင္လဲ ထိပ္တန္း အင္ဂ်င္နီယာေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ျပီး အြန္လိုင္းခရီးသြားလာေရး က႑နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္နည္းပညာမိတ္ဖက္ေတြနဲ႔အတူ အစဥ္အျမဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” လို႔ Oway ၏ Group Chief Technology Officer ျဖစ္ေသာ ကိုထြန္းထြန္းလင္း မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒုုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Emerging Asia E-Commerce Summit 2019 ပြဲအတြင္းတြင္လည္း Oway ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Alok Kumar က ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အြန္လိုင္းခရီိးသြားဝန္ေဆာင္မႈ အေၾကာင္းအား မီးေမာင္းထိုး ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ “Physical to Digital: A Must Journey for Myanmar” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၄င္းက ယခုလက္ရွိ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ခရီးသြားေရစီးေၾကာင္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ခရီးသည္စီးယာဥ္မ်ား (On-demand Ride Hailing) အေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ အြန္လိုင္းခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

“ Google Travel ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္အရ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးမွာရွိတဲ့ ခရီးသြားသူ ၇၄% ကသူတို႔ရဲ႕ ခရီးစဥ္ေတြကို အင္တာနက္ ကေနတဆင့္ စီစဥ္ၾကျပီး ခရီးသြားေအဂ်င္စီေတြကို သံုးသူအေရအတြက္က ၁၃% ပဲရွိပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနေသးတယ္။ စမတ္ဖုန္း ထိုးေဖာက္မႈျမင့္မားလာျပီး ေဒတာေစ်းႏႈန္းေတြလည္း အရမ္းနိမ့္တာေၾကာင့္ အြန္လိုင္းခရီးသြားနည္းလမ္းေတြကို ခရီးသြားသူေတြ ပိုျပီးစူးစမ္းေလ့လာသင့္တဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြ ၾကီးၾကီးမားမားလုပ္ေနျပီး လူကိုယ္တိုင္တစ္ခုခ်င္း လိုက္လံစီစဥ္တာကေန ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကို ကူးေျပာင္းတဲ့အခါ ေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔အတြက္ လြယ္ကူျပီးလံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္၊ ၂၄ နာရီဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္၊ အေကာင္းဆံုးေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ ေလယာဥ္၊ ဟိုတယ္၊ ဘတ္စ္၊ ရထား နဲ႔ ခရီးစဥ္ Tour ေတြအတြက္ အဆင္ေျပေျပနဲ႔ စီစဥ္ႏိုင္ေအာင္လည္း ေဂဟစနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ေနပါတယ္။ Facebook မွာ status တစ္ခုတင္ရင္လြယ္သလိုမ်ိဳး ခရီးသြားဖို႔ စီစဥ္တဲ့အခါမွာလည္း လြယ္ကူရိုးရွင္းေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္ ” လို႔ Oway ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Alok Kumar မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Source: Myanmar Business Today


Read 44 times
Rate :
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.