Friday, 08 February 2019 03:25

Red-dotfeature-image-680x365_c.png

ဖုန္းေဘျဖည့္တင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ႐ုံးခန္းပိတ္သိမ္းကာ ထြတ္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနသည့္ Red dot ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္တြင္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္လည္း လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးဘိုဘိုငယ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဗဟိုဘဏ္႐ုံးခြဲတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ ညေနပိုင္း၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည့္နည္းတူ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကိုလည္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


'' Red dot က ဗဟိုဘဏ္မွာ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိသလို ဗဟိုဘဏ္က လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားျခင္းလည္း မရွိပါဘူး။ ဘဏ္လုပ္ငန္းလည္း မဟုတ္သလို ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလည္း မဟုတ္ပါဘူး။သူက သူ႔ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈကို လက္လီေရာင္းတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္ " ဟု ၄င္းက ေျပာသည္ ။

တယ္လီဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ red dot ကုမၸဏီက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ေယာမင္းႀကီးလမ္း York စင္တာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ၎၏ ႐ုံးခန္းကို ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိဘဲ ပိတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဆက္သြယ္မရဘဲ တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့သည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၀ဝ၀ဝ မွ ၅၀ဝ၀ဝ ၾကားတြင္ ရွိၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးလွ်င္ အနည္းဆုံး က်ပ္ငါးေသာင္းမွ က်ပ္သိန္း ၃၀ ခန္႔အထိ ေငြႀကိဳတင္ ျဖည့္သြင္းရန္ ေပးေခ်ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ စုစုေပါင္း ေငြေၾကး ဆုံးရႈံးမႈမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ red dot ၏ ဖုန္းေငြျဖည့္သြင္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ သည္ mobile Banking စနစ္ႏွင့္တူညီမႈ မရွိဘဲ ကိုယ္စားလွယ္ လုပ္ငန္းသက္သက္သာ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဗဟိုဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင္ ပါဝင္မႈ ရွိမရွိ ႏွင့္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဗဟိုဘဏ္၏ ဝင္ေရာက္ကိုင္တြယ္ေပးမႈ အေပၚ Red dot ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ရယူထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

'' RED Dot ကိစၥ ၊ ႏိုင္ငံတကာ မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကီးပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘဏ္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ ၊ ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ စီမံႀကီးၾကပ္တဲ့လုပ္ငန္း ေတြမွာ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက လုပ္သင့္လား မလုပ္သင့္လား စဥ္းစားရတယ္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက ေသးေသးေလး ရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ တအားသြားၿပီး regulated လုပ္လိုက္ရင္ လုပ္ငန္းေတြ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ၿပီး မႀကီးထြားလာတာ ရွိတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တစ္စုံတစ္ရာ ႀကီးျမင့္ၿပီးသား လုပ္ငန္းေတြကို လုံေလာက္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်မေပးရင္ ျပည္သူလူထု ဒုကၡ ခံရႏိုင္ပါတယ္။ Red dot က အဲဒီ ႏွစ္ခုၾကားမွာ ရွိပါတယ္။ Red dot လုပ္တာသည္ mobile banking နဲ႔မတူပါဘူး။ Red dot က ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းပါ။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ၊ တယ္လီေနာ ၊ အူရီဒူးရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ယူၿပီးေရာင္းတဲ့လုပ္ငန္းပါ ။ သူမ်ားက ကတ္ျပားနဲ႔ ေရာင္းတယ္။ သူက electronic နဲ႔ ေရာင္းတယ္။ ဒါပါပဲ"ဟု ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးဘိုဘိုငယ္က ဆိုသည္။

''Red dot နဲ႔ ေငြေပးေခ်လို႔ ရလား ၊ အြန္လိုင္းဆားဗစ္နဲ႔ မွာလို႔ရလား မရပါဘူး။ Payment မဟုတ္ပါဘူး။ သူသည္ ကိုယ္စားလွယ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုပါ ။အဲဒါကို Regulate လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ ၾကည့္ရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အပ္ေငြေတြ ရွိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတိထားရပါတယ္။ ျပည္သူလူထု အပ္ေငြရွိေနရင္ ဒီအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုျဖစ္သြားရင္ ပိတ္သြားမယ္။ တံခါးပိတ္သြားရင္ ျပည္သူလူထု အတြက္ ၾကည့္ရပါမယ္။ Red dot ကပိုက္ဆံေပးလိုက္ရင္ စာ႐ြက္ကေလး ထြတ္လာမယ္။ဖုန္းထဲထည့္မယ္ ၊ ဒါမွ မဟုတ္ ဖုန္းထဲကို တိုက္႐ိုက္ျဖည့္လိုက္မယ္။ ဖုန္းေငြျဖည့္တဲ့ လုပ္ငန္းက အဓိက ျဖစ္ေနတယ္ "ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္း ႏွင့္ mobile Network operator မ်ား ပူးေပါင္းကာ ျပည္သူမ်ား မိုဘိုင္းဖုန္း အသုံးျပဳၿပီး ေငြေပးေခ်မႈကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ အသုံးခ်ႏိုင္မည့္ စနစ္တစ္ခုအား ယခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ လစဥ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

ေငြေၾကးနစ္နာခဲ့ရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစည္းကာ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ Red dot ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမည္ျဖင့္ page တစ္ခု ဖြင့္ၿပီး တရားစြဲဆိုရန္အတြက္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္မႈကို ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

SOURCE; MYANMAR TIME


Read times Last modified on Friday, 08 February 2019 04:34
Rate :
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.