အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

  • ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလတ္စားႏွင့္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီအေၾကာင္းအရာႏွင့္ တည္တံ့ခိုင္မာမႈကိုေပၚလြင္စြာ ျပသႏုိင္ေသာ Corporate website မ်ား...
  • BBC, MTV ႏွင့္ University of Oxford တို႕မွ အသံုးျပဳေသာ Drupal platform ျဖင့္ develop လုပ္ထားၿပီး...
  • Corporate email (၁)ခုႏွင့္အတူ Google Maps, Contact form တို႕မွတစ္ဆင့္ customer မ်ား ဆက္သြယ္ႏုိ္င္ျခင္း...
  • Unlimited on call service ႏွင့္ (၁)လခြဲတစ္ႀကိမ္ maintenance လုပ္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ...
  • မိုဘိုင္း၊ Tablet ၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳႏုိင္ေသာ လွပေသသပ္သည့္ 3in 1 Website...
  စာရင္းသြင္းရန္  

  စာမ်က္ႏွာ ဒီဇိုင္း၊ စာသား

  တစ္ႏွစ္လွ်င္ျပင္ဆင္မႈ

  Professional ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးေရး

  ကိုယ္ပို္င္ Email လိပ္စာ

  (၁၅) မ်က္ႏွာ

  (၁) လ (၁) ႀကိမ္

  (၅၀) ပံု

  (၃) ခု

  Sale Direct Line

  Yangon : +95 9 448001662

  Mandalay : +95 2 4000611

  Customer Service

  Phone : +95 9 795930109

  Email : [email protected]