အဆောက်အဦး ကန်ထရိုက်လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့် အချက်များ

Ads Ads Ads

လျှောက်ထားသည့် ပြည်တွင်းဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီသည် ပြည်တွင်းတွင် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း မကုန်သေးသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေး၀န်ကြီးဌာန၊ အဆောက်အဦဦစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၀) တွင် လာရောက် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။

(က) ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိရမည်။

( ခ ) အဆောက်အဦးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့် ပုံစံတွင် စနစ်တကျဖြည့်စွက်ကာ တောင်းခံထားသော အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ အသေးစိတ်ထည့်သွင်းရပြီး အဆောက်အဦ ဦးစီးဌာနသို့ ပြန်လည်တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်။

ဝန်ဆောင်ခအနေဖြင့် ပေးရခြင်းမရှိပါ၊၊

လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်း အပြည့်အစုံတို့သာ ဖြစ်သည်၊၊

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အဆင့်-၁

ရုံးအမှတ် (၄၀) အဆောက်အဦဦးစီးဌာနတွင် ပုံစံလာရောက် တောင်းခံခြင်း၊

အဆင့်-၂

ကုမ္ပဏီမှ လိုအပ်သည်များ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊

အဆင့်-၃

အဆောက်အဦ ဦးစီးဌာနသို့ လာရောက်တင်ပြ လျှောက်ထားခြင်း၊

အဆင့်-၄

စိစစ်ရေးအဖွဲ့မှ စိစစ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြု ရွေးချယ်ခြင်း၊

ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

နေပြည်တော်၊ အဆောက်အဦ ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၄၀)

ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၄၀၇၅၄၁

လျှောက်ထားရမည့် Website လိပ်စာ

http://www.construction.gov.mm

Photo crd-JW.org 

Business Yangon Trend Read 346 times