ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ကောက်ခံသည့် လျှပ်စစ်မော်တော်ကား ဘီးခွန်နှုန်းထားများ

ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန ( လမ်းနှင့် တံတား ) မှ လျှပ်စစ်မော်တော်ကားများ၏ KILO WATT မှတစ်ဆင့် အင်ဂျင်ပါဝါနှုန်း တွက်ချက်၍ တစ်နှစ်လျှင် အောက်ပါအတိုင်း မော်တော်ယာဉ်ဘီးခွန်များ ကောက်ခံရန် သတ်မှတ်ထားသည်။


Featured categories

All categories